НА КАКВО РАЗЧИТАМЕ

ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ

ВИСОКО КАЧЕСТВО

високо качество в образованието чрез изготвяне на обучителни програми

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

визия за високи постижения в образованието чрез повишаване на стандартите за качество в системата за професионално обучение

ПАРТНЬОРСТВА

стратегически партньорства свързани със създаването на нови обучителни методологии и образователни ресурси

ОБРАЗОВАНИЕ

вярваме в успеха и ползите от практическото обучение и неформалното образование

ХОРИЗОНТ
ПРОКОНСУЛТ
ЕООД

УПРАВЛЕНИЕ НА  ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЕРАЗЪМ+

Хоризонт Проконсулт ЕООД e консултанстска организация, ползваща солиден опит при разработката и изпълнението на европейски проекти по програмата Еразъм+, придобит работейки съвместно с различни чуждестранни организации, както и чрез активна дейност в България.

Екипът ни разработва главно международни проекти в областта на професионалното образование и обучение, както и стратегически такива насочени към крос-секторното сътрудничество.

Хоризонт ПроКонсулт действа като изпращаща и посредническа организация и осигурява възможности за обучения и стажове в реална работна среда за български учащи в чужбина в рамките на програма Еразъм+.

Фокусирайки се главно върху работа по проекти за международна мобилност, обучения и стажове в чужбина, организацията има за цел да насърчи цялостно подобряването на високите постижения в областта на образованието и обучението, По този начин екипът ни търси да допринесе за по-плавен преход на младите хора от образователната система към пазара на труда.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

ХОРИЗОНТ
ПРОКОНСУЛТ
ЕООД

Хоризонт ПроКонсулт силно вярва в успеха и ползите от практическото обучение, международната мобилност с учебна цел и схемите за обучение въз основа на работата в реална работна среда, както на местно, така и на европейско равнище.

Екипът на организацията счита, че прилагането на такива образователни методи е от изключително значение за постигане на единно общество, основаващо се на знание, социално приобщаване и икономически растеж.

Опитът на Хоризонт ПроКонсулт ЕООД е доказан и гарантиран

Екипът ни работи съобразно нуждите на всяка организация

Организацията разполага с контакти и партньори от цяла Европа

Екипът ни редовно участва в международни конференции

Заплащате само ако проектното предложение получи финансиране

НАШИЯТ УСПЕХ
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

КАКВО КАЗВАТ
ЦИФРИТЕ

НАБИРАМЕ СРЕДСТВА ЗА БЛИЗО

0 +
ЕВРО ГОДИШНО

ПРОВЕЖДАМЕ БЛИЗО

0 +
МОБИЛНОСТИ ГОДИШНО

ПОЛЗВАМЕ СЕ С 

0
ГОДИШЕН ОПИТ В СФЕРАТА

РАБОТИМ НА

0
ЕЗИКА С ПАРТНЬОРИ ОТ 12 ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
associacion Mundus

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

project_better_and_easier
Association
Mundus
Вашият партньор за стажове и обучения по Програма Еразъм+ в Испания

Сдружение Мундус със седалище близо до Барселона работи в цялостна подкрепа на образователните политики и в посока за намаляване на младежката безработица в Испания и Европа.

Организацията непрекъснато разширява своята сфера на дейстеив и от 2015 г. разработи офиси в град Сарагоса, работещ главно в сектор ПОО, както и в Жирона, действащ като доставчик на неформално образование. Благодарение на активната си работа на европейско ниво, Мундус наскоро разработи и чуждестранни звена за контакт в България и Малта.

www.asociacionmundus.com

Можете да прочетете повече информация за Сдружение Мундус като свалите брошурите от тук ->>

На български език

На английски език