Алианс за социално предприемачество

Проект:
Алианс за социално предприемачество (ASE)
Номер на проекта: 2019-1-BE01-KA204-050396

Оригинално заглавие:
Alliance for Social Entrepreneurship (ASE)

Програма:
Еразъм+

Описание:
Проектът ASE има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество, като използва иновативни и ориентирани към обучаемите педагогически подходи. ASE ще се обърне към преподаватели, работещи с обучаващи се  възрастни и ще се стреми да насърчи образованието за социално предприемачество чрез разработване на специализиран и ориентиран към обучението Отворен образователен ресурс (OER). Този ……e посветен на социалния  бизнес, иновациите и развитието на социалните предприятия както и към  субекти, работещи в третия сектор.

Проектът стартира през септември 2019 г. и ще продължи 24 месеца.