ХОРИЗОНТ
ПРОКОНСУЛТ ЕООД

ОРГАНИЗАЦИЯТА

работи в посока насърчаването на постиженията и подобряване на качеството на образованието и обучението, по-специално чрез разработването на новаторски образователни практики, включващи прилагането на схеми за международна мобилност в реална работна среда, обучение възоснова на работа и др. Екипът на „Хоризонт ПроКонсулт“ ЕООД е ангажиран да насърчава предприемачеството, социалната отговорност и да работи с местните образователни институции и власти за разработване и изпълнение на планове за интелектуален растеж.

СВАЛЕТЕ НАШАТА БРОШУРА

Ако желаете да прочете повече информация за
Хоризонт Проконсулт, свалете нашата брошура

ОРГАНИЗАЦИЯТА

ХОРИЗОНТ 
ПРОКОНСУЛТ ЕООД

ПРОЕКТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНА

мобилност с учебна цел на ученици и училищен персонал

СЪДЕЙСТВА

за намиране на партньорства
в чужбина​​

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

и изпълнява обучителни дейности чрез неформални образователни методи

ИЗВЪРШВА

администратиено и финансово управление на проекти Еразъм+, предоставя услуги за оценка и мониторинг

ПРЕДОСТАВЯ СЪВЕТИ

и консултации за разработка и възможности за финансиране на проекти по Програма Еразъм+

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДУЛИ

и средства за онлайн обучения

ИЗГОТВЯ ПРОУЧВАНИЯ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

КЪМ КОГО СА НАСОЧЕНИ
НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

Директната целева аудитория на „Хоризонт ПроКонсулт“ ЕООД са образователни и обществени институции, и такива работещи в неправителствения сектор, центрове за ПОО, които използват схемите за образователна мобилност в чужбина с цел развитието на по-добри образователни практики и подходи, както и стремеж към осигуряването на равен достъп.

Организацията обръща особено внимание на сътрудничество с образователни институции, работещи с безработни млади хора в областта на заетостта, организации работещи с младежи в риск от бедност и изключване, както и с възрастни обучаващи се от тези категории, като основна целева група. Със своята работа „Хоризонт ПроКонсулт“ ЕООД осигурява подкрепа за подпомагане на тези целеви групи, с цел връщането им обратно в образователната система или успешното им интегриране към работния пазар.

Всички дейности, извършвани от „Хоризонт ПроКонсулт“ ЕООД имат за цел да предоставят полезни умения за кариерно ориентиране и развитие, предприемачество и лично израстване, като по този начин косвено се допринася за решаването на въпросите с безработица, ранно училищно отпадане, социалнота изолация и други основни европейски проблеми.

КАКВО ПРАВИМ

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО РАБОТИМ

Проект за консорциум с цел образователна мобилност в ПОО: Проектът включва мобилност с образователна цел за 12 учители от ТГ “ Княз Симеон Търновски” гр. Стара Загора, които проведоха работно посещение в професионални испански училища, центрове за заетост и бизнес инкубатори в гр. Сарагоса и Барселона. Проектът включва и провеждането на работна практика за 45 ученици от различни търговски гимназии в България, които изпълняват 3 седмичен стаж в испански фирми в гр. Сарагоса, Испания. Проект за стратегическо партньорство в сектор Образование за възрастни Проектът работи по създаването на образователни онлайн модули целящи придобиване и подобряване на умения и компетенции, позволяващи по-лесна интеграция на работния пазар и спомагането на заетостта като цяло.