ОТМИНАЛИ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

КРОС-СЕКТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Проект ARTEM

Проект:ARTEMНомер на проекта: 2018-1-FR01-KA204-048099 Оригинално заглавие:ARTEM Програма:Еразъм+ Описание:Целта на проекта ARTEM ще бъде да развие взаимодействието между мигранти и европейски граждани чрез създаване на заетост въз основа на взаимен динамичен…

Прочетете повече за проекта »

АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ПРОЕКТ:Алианс за социално предприемачество (ASE)НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2019-1-BE01-KA204-050396 ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ:Alliance for Social Entrepreneurship (ASE) ПРОГРАМА:Еразъм+ ОПИСАНИЕ:Проектът ASE има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество,…

Прочетете повече за проекта »

ПРОЕКТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО В СЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ПРОЕКТ:Проект за стратегическо партньорство в сектор Образование за възрастниНОМЕР НА ПРОЕКТА: 2017–1–ES01–KA204–038272 ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ:Better and easier access to Lifelong learning in Europe ПРОГРАМА:Еразъм+ ОПИСАНИЕ: Проектът „Better and easier access to…

Прочетете повече за проекта »