ОТМИНАЛИ И ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

КРОС-СЕКТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Проект ARTEM

Проект:ARTEMНомер на проекта: 2018-1-FR01-KA204-048099 Оригинално заглавие:ARTEM Програма:Еразъм+ Описание:Целта на проекта ARTEM ще бъде да развие взаимодействието между мигранти и европейски граждани чрез създаване на заетост въз основа на взаимен динамичен…

Прочетете повече за проекта »

Алианс за социално предприемачество

Проект:Алианс за социално предприемачество (ASE)Номер на проекта: 2019-1-BE01-KA204-050396 Оригинално заглавие:Alliance for Social Entrepreneurship (ASE) Програма:Еразъм+ Описание:Проектът ASE има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество,…

Прочетете повече за проекта »

Проект за стратегическо партньорство в сектор Образование за възрастни

Проект:Проект за стратегическо партньорство в сектор Образование за възрастниНомер на проекта: 2017–1–ES01–KA204–038272 Оригинално заглавие:Better and easier access to Lifelong learning in Europe Програма:Еразъм+ Описание: Проектът „По-добър и по-лесен достъп до…

Прочетете повече за проекта »