КАКВО ПРАВИМ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Алианс за социално предприемачество

Част от проектът ни ASE е създаването на материали на темата социално предприемачество. Проектът има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество, като използва иновативни…

Прочетете цялата новина »

Проект „Алианс за Социално предприемачество“

В рамката на проект „Алианс за Социално предприемачество“ екипът на Хоризонт ПроКонсулт проведе документални и полеви проучвания по отношение на рамката за опериране на социалното предприемачество в страната, както и…

Прочетете цялата новина »

Проект „Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация“

Хорзионт ПроКонсулт има удоволствието да Ви уведоми че през 2020/2021 учебна година предстои да започне изпълнението на проект „Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация“ предвиждащ работна практика в…

Прочетете цялата новина »

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА – МЕЖДУНАРОДНА МРЕЖА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Проектът „Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“ предвижда създаването на уеб платформа за международна мрежа за сътрудничество. Целта ѝ е да създаде място, където всички заинтересовани страни, работещи…

Прочетете цялата новина »

Обучение чрез работа – стартиран уебсайт и публикуван документ за най-добри практики

По проекта „Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“ бе проведена мобилност в София през февруари 2020 г., в която участваха 24 образователни експерти от 8 държави. Обсъжданите теми…

Прочетете цялата новина »

Обучение чрез работа – стартиране на проекта

„Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“ стартира през март 2019 г. по програма KA2 Erasmus + с номер: 2018-3-BG01-KA205-060977. Проектът е сътрудничество между осем държави: България, Испания, Хърватия,…

Прочетете цялата новина »

Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна среда

Във връзка с провеждането на проект за международна мобилност с учебна цел по проекта „Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова…

Прочетете цялата новина »