Проект „Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация“

Хорзионт ПроКонсулт има удоволствието да Ви уведоми че през 2020/2021 учебна година предстои да започне изпълнението на проект „Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация“ предвиждащ работна практика в Испания за 45 ученици от икономически и търговски гимназии в страната. Проектът беше одобрен за финансиране от Център за Развитие на Човешки Ресурси, по програмата Еразъм+ в дейност КД102, сектор Професионално образование и обучение. 

В проекта представляващ консорциум от учебни заведения са включени гимназиите:

  • Национална Финансово-стопанска Гимназия – гр. София
  • Национална Търговска Гимназия – Гр. Пловдив
  • Търговска Гимназия „ Княз Симеон Търновски“ – Гр. Стара Загора

 

Проектът предвижда 3 седмична работна практика за учениците от 11 и 12 клас на съответните гимназии. Стажът ще бъде изпълняван във фирми предлагащи търговски услуги в гр. Сарагоса, Испания. Проектът се реализира в тясно партньорство и сътрудничество с Associacion Mundus, Испания.

Пожелаваме успех на всички ученици, които ще вземат участие в предстоящата селекция за кандидатстване в програмата, която ще започне в началото на новата учебна година!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.