Проект ARTEM

Проект:
ARTEM
Номер на проекта: 2018-1-FR01-KA204-048099

Оригинално заглавие:
ARTEM

Програма:
Еразъм+

Описание:
Целта на проекта ARTEM ще бъде да развие взаимодействието между мигранти и европейски граждани чрез създаване на заетост въз основа на взаимен динамичен процес. Това предизвикателство ще бъде осъществено чрез иновативен процес на обучение и инструменти между не само мигранти, но и местни работници и доброволци.

Тези работни места ще разчитат на система за обмен на непазарни услуги, срещани в онлайн платформата „ARTEM ACCESS“.

Horizont ProConsult LTD извършва услуги за външна оценка по този проект, като отговаря за редовното отчитане, създаването на инструменти за оценка и събиране на резултати, анализиране и обработка на количествени и качествени данни. И накрая, Horizont ProConsult Team отговаря за вземането на съответни  заключения по отношение на различни аспекти от жизнения цикъл на проекта.