Проект Work Based learning – The entrance to professional future

Проект: Work Based learning – The entrance to professional future


Номер на проекта:
2018-3-BG01-KA205-060977

Програма:
Еразъм+

Описание:

Да се създаде среда, насочена към младите хора за да им се даде възможност  да преминат през учебен процес базиран на работа чрез мобилност в чужбина. По този начин проектът ще изгради мост между секторите на образованието и пазара на труда, като допринесе за създаването на дългосрочни  междусекторни мрежи и сътрудничество на различни нива.

Резултати:

  • Няколко училищни консорциума, които предвиждат проекти за мобилност с цел работна практика за ученици в Испания;
  • По-голям капацитет на партньорските организации за да изпълняват такъв тип проекти за мобилност с цел работни стажове за ученици в чужбина;
  • повишена работоспособност на младите хора благодарение на насърчаването на прилагането на схеми за учене основано на работа в цяла Европа

Документ за най-добри практики за сектора на ПОО: Тук

Официална страница на проекта: www.work-basedlearning.eu

Международна мрежа за сътрудничество в сектор ПОО.  Моля регистрирайте се в мрежата тук:  http://work-basedlearning.eu/registration/