Проект Work Based learning – The entrance to professional future

Проект: Work Based learning – The entrance to professional future


Номер на проекта:
2018-3-BG01-KA205-060977

Програма:
Еразъм+

Описание:

Да се създаде среда, насочена към младите хора за да им се даде възможност  да преминат през учебен процес базиран на работа чрез мобилност в чужбина. По този начин проектът ще изгради мост между секторите на образованието и пазара на труда, като допринесе за създаването на дългосрочни  междусекторни мрежи и сътрудничество на различни нива.

Очаквани резултати:
– several school consortiums  that shall operate work based learning mobilities for students in Spain
– stronger capacities of partner organizations to operate motilities abroad
– enhanced employability of young people thanks to the fostered implementation of Work based learning schemes around Europe.