Blog Archives

Благодарение на възможността за практикуване на професията чрез проект “Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха”, 45 участници от 3 гимназии в България проведоха своите практики в Испания. По време на стажа те водеха дневници, в които записваха информация за това какво са научили и задачите, които са им били поставени.

В проекта “Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация”, одобрен за финансиране от Център за развитие на човешки ресурси, по програмата Еразъм+ в дейност КД102, сектор Професионално образование и обучение, взеха участие 45 ученици от 11-12 клас, обучаващи се в представените в консорциума търговски и финансови гимназии от София, Пловдив и Стара Загора. Целта

Във връзка със проекта за стратегическо сътрудничество „Създаване на бизнес партньорства за ПОО за обучение, базирано на работа“, който се финансира от Македонската национална агенция, изпълняваща програма Еразъм+ под номер 2020-1-MK01-KA202-077920, програмата за стаж се проведе за ученици от 11 клас в Националната търговска гимназия- Пловдив за периода 05.07-23.07.2021г. Те имаха възможност да приложат уменията

В момента се провежда практиката от проект “Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха” в гр Сарагоса Испания.  Участие взимат обучаващи се в представените в консорциума търговски и финансови гимназии от Монтана, Ямбол и Стара Загора.  Нашите участници пристигнаха в Испания в началото на месец юли и ще прекарат 23 дни

По време на практиката в Испания, по проект “Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация”, нашите 45 участници в консорциума от търговски и финансови гимназии от София, Пловдив и Стара Загора, работят със своите наставници в приемните фирми.  След пристигането в гр. Сарагоса, приемащата организация, Associacion Mundus, организира ден за опознаване на града и

В края на юни, в София се проведе първата от поредица срещи по проекта Work Based Learning – Pathway to youth empowerment. Страните партньори Австрия, България, Испания, Гърция, Португалия, Румъния, Полша, и Италия представиха екипите си, обмениха идеи и полезен опит, както и обсъдиха предстоящите етапи от проекта и участието на всяка една от организациите

Месец преди заминаването на участниците по проект “Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха”,  Хоризонт ПроКонсулт организира срещи с родителите, учителите и участниците, с цел подготовка за предстоящата практика. Проектът е финансиран от Център за развитие на човешки ресурси, по програмата Еразъм+ в дейност КД102, сектор Професионално образование и обучение. Преди

Месец преди заминаването, Хоризонт ПроКонсулт организира срещи за предварителна подготовка с всички одобрените ученици, които ще вземат участие в работна практика в Испания. Всички участници имат възможност да разберат повече за какво ги очаква по време на тяхната практика. Като част от подготовката, учениците могат да използват OLS – онлайн езиковата подготовка, предоставена благодарение на

На 26ти април се проведе първата от поредица срещи, с която бе стартиран съвместния проект Open minds на страните Дания, Гърция, Белгия, България, Италия, Словения и Кипър. Срещата се проведе онлайн, поради пандемията Covid-19. Представителите на страната координатор приветстваха присъстващите и обобщиха целите и мисията на проекта. Бяха обсъдени дейностите по проекта и планът за

Проект:Open Minds Номер на проекта:2020-3-DK01-KA205-094059 Сектор:Младежи Продължителност:01.02.2021 – 31.01.2023 Цел на проекта:Да се ​​разработят ефективни политики за превенция, както и сценарии за намеса в подкрепа на социалното приобщаване и сплотените общества по отношение на някои екстремистки идеологии на младите хора в европейските градове. Важно е да се фокусираме върху психологическите и социалните механизми на отчуждаване,