Blog Archives

Проект:Open Minds Номер на проекта:2020-3-DK01-KA205-094059 Сектор:Младежи Продължителност:01.02.2021 – 31.01.2023 Цел на проекта:Да се ​​разработят ефективни политики за превенция, както и сценарии за намеса в подкрепа на социалното приобщаване и сплотените общества по отношение на някои екстремистки идеологии на младите хора в европейските градове. Важно е да се фокусираме върху психологическите и социалните механизми на отчуждаване,

Във връзка с проекта за стратегическо партньорство Creating VET business partnerships for WBL, номер 2020-1-MK01-KA202-077920, с радост можем да споделим новината, че скоро ще можем да предложим на българските училища стажове за техните възпитаници. В програмата могат да се включат учениците след 11 клас! Това е и един от очакваните резултати по проекта – българските

В края на миналия месец, екипът на Хоризонт ПроКонсулт проведе проучване на тема уменията на завършващите с профили в науката, технологиите, инженерството и математиката, накратко STEM. Основен фокус представляват липсите на умения у завършващите в България, техните възможности на пазара на труда, най – желаните сектори за работа у нас, както и мерките, които правителството

Щастливи сме да споделим с Вас началото на новата Еразъм+ програма! През програмния период 2021-2027, ще можете да кандидатствате по нови проекти, да си партнирате с нови страни членки, и най-вече – да придобиете нови знания и опит, като част от европейската инициатива за по-добро бъдеще. А ето и новостите, които нямаме търпение да Ви

Екипът на Хоризонт ПроКонсулт участва в интересно проучване на тема Дигиталните инструменти за преподаване на английски. Като част от проекта Career Accessibility for Resilient Employment in STEMM (CARES) 2020-1-UK01-KA201-078909, бе предоставена анкета с въпроси до всички страни партньори по проекта.  Тя от своя страна бе изпратена на учители по английски от цялата страна. Обобщените резултати

През изминалия месец, екипът на Хоризонт ПроКонсулт проведе интересно проучване, част от проекта BRAIN (BRinging STEM into Active agINg), номер 2020-1-PL01-KA204-08180. То е част от дейността по IO1 (Intellectual Output 1), една от краткосрочните цели на проекта.  Основната идея в него е всяка страна, участваща в проекта, да проведе академично проучване по определени зададени ключови

Проект:Work Based Learning – Pathway to youth empowerment Номер на проекта:2020-2-BG01-KA205-079436 Сектор:Проект за стратегическо партньорство насочен към младежта (KA205) Програма:Erasmus+ Цел на проекта:Целта е да се популяризират проектите за практическо обучение в сектора на ПОО като по този начин се предложи на младите хора възможността да преминат през практическо обучение по изучаваната от тях специалност

Проект:Creating VET business partnerships for WBL Номер на проекта:2020-1-MK01-KA202-077920 Сектор:Проект за стратегическо партньорство (KA202) Програма:Erasmus+ Цел на проекта:Целта на проекта е сътрудничество между участващите организации, училищата и работодателите, за да се подготвят и изпратят ученици в ПОО за практически стажове в компании, където биха могли да се обучават в реална работна среда. По този начин

Проект:Career Accessibility for Resilient Employment in STEMM (CARES) Номер на проекта: 2020-1-UK01-KA201-078909 Сектор: Стратегическо партньорство за училищно образование (KA201) Програма:Erasmus+ Цел на проекта:Създаването и използването на приложение за добавена реалност като цифров инструмент в образованието, с цел подобряване нивото на английски език като втори чужд език при учениците като както и преодоляване на разликата в

Проект:BRinging STEM into Active agINg Номер на проекта: 2020-1-PL01-KA204-081805 Сектор: Стратегическо партньорство (КА204) Програма:Erasmus+ Цел на проекта:“BRinging STEM into Active agINg” (BRAIN) е 24-месечно стратегическо партньорство, насочено към обучение на научни изследователи, с цел предаване на знания и умения на възрастни хора, като по този начин се насърчи тяхната социална роля в обществото. Дейности:– Обучение