Blog Archives

Проект: Work Based learning – The entrance to professional future Номер на проекта: 2018-3-BG01-KA205-060977 Програма:Еразъм+ Описание: Да се създаде среда, насочена към младите хора за да им се даде възможност  да преминат през учебен процес базиран на работа чрез мобилност в чужбина. По този начин проектът ще изгради мост между секторите на образованието и пазара

Проект:ARTEMНомер на проекта: 2018-1-FR01-KA204-048099 Оригинално заглавие:ARTEM Програма:Еразъм+ Описание:Целта на проекта ARTEM ще бъде да развие взаимодействието между мигранти и европейски граждани чрез създаване на заетост въз основа на взаимен динамичен процес. Това предизвикателство ще бъде осъществено чрез иновативен процес на обучение и инструменти между не само мигранти, но и местни работници и доброволци. Тези работни

Проект: Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха Номер на проект: 2019-1-BG01-KA102-061853 Описание:Проектът предвижда осъществяването на работни стажове и практики за ученици, изучаващи икономически специалности, от 3 гимназии в страната. Стажовете се провеждат с официалното съдействие и партньорство на Asociacion Mundus в гр. Сарагоса, Испания. За практиката ще заминат 45 ученици,

административен сътрудник РЕНИ АНДОНОВА Рени Андонова, административен сътрудник е с повече от 20 години предишен опит в изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други международни програми придобит от работа като главен експерт в общинска администрация, Дирекция „Устойчиво развитие и европейска интеграция“ занимаваща се с международното сътрудничество и изпълнение на финансирани от ЕС проекти, преди

ръководител на екипа ДЕНИЦА АНДОНОВА Завършила Магистърски степени на обучение в Университета в гр. Страсбург, Франция, с допълнително обучение в областта на управлението на социални предприятия в Университета в Болоня,Италия, както и множество други обучения в различни европейски страни по линия на неформалното образование в областта на обучението чрез спорт, правата на човека, предприемачество и

ПРОЕКТ:Алианс за социално предприемачество (ASE)НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2019-1-BE01-KA204-050396 ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ:Alliance for Social Entrepreneurship (ASE) ПРОГРАМА:Еразъм+ САЙТ:https://ase-project.eu/ ОПИСАНИЕ:Проектът ASE има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество, като използва иновативни и ориентирани към обучаемите педагогически подходи. ASE ще се обърне към преподаватели, работещи с обучаващи се  възрастни и ще се стреми

ПРОЕКТ:Проект за стратегическо партньорство в сектор Образование за възрастниНОМЕР НА ПРОЕКТА: 2017–1–ES01–KA204–038272 ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ:Better and easier access to Lifelong learning in Europe ПРОГРАМА:Еразъм+ ОПИСАНИЕ: Проектът „Better and easier access to lifelong learning in Europe“ е разработен с цел спомагане да отговори на нуждите на ниско квалифицирани учащи, свързани с липсата на основни умения и улесняването

Проект:Проект за консорциум с цел образователна мобилност в ПОО:Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна среда.Номер на проекта: 2017-1-BG01-KA102-03577 Програма:Еразъм+ Описание:Проектът включва мобилност с образователна цел за 12 учители  от ТГ „Княз Симеон Търновски“ гр. Стара Загора, които проведоха работно посещение в професионални испански училища,

Във връзка с провеждането на проект за международна мобилност с учебна цел по проекта „Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна среда“, предстои заминаването за град Сарагоса, Испания на 35 ученици от различни професионални турговски гимназии в страната. По време на 3 седмичнната международна мобилност

Хоризонт ПроКонсулт ЕООД продължава работата по подготовката и изработката на обучителни модули по проекта “Better and easier access to Lifelong learning in Europe”, който предстои да пусне в употреба платформата за онлайн обучение за възрастни относно 6 важни сфери на развитие на компетенции. Платформата ще бъде пусната до края на годината и обученията които съдържа