Blog Left Sidebar

Състоя се втората интернационална среща по проект  Go4VocationalSkills, с проектен номер 2021-1-PL01-KA220-VET-000034866. Тя се проведе между 19-ти и 20- ти Септември 2022 в Сарагоса, Испания. На нея присъстваха всички партньори, а именно: ZST – Полша, Mundus – Испания, AKMI – Гърция и ние-Horizont ProConsult – България. Основната цел на проекта е да подобри качеството на

Цялостната идея на проекта Work Based learning – pathway to Youth empowerment, се отнася до създаването на партньорства, които  да насърчават работата в мрежите за национални и транснационални стажове, с оглед на по -нататъшното подобряване на младежките професионални компетенции.    Реализирането на заложените цели е възможно чрез създаването на резултати по проекта, които ще се отразяват

Третия планиран резултат по „Work Based Learning- Pathway to youth empowerment” е платформа (мрежа)за международно сътрудничество, насочена към насърчаването на обмен на идеи, създаване на партньорства и подобряване на сътрудничеството между европейските субекти, което е от изключително значение за прилагането на обучението, базирано на работа и стажуването . Идеята на мрежата е да подкрепи и

Основната идея на проекта CARES е да се подкрепи развитието на интереса и уменията на учениците в сферата на STEM, както и да се подкрепи подобряването на компетенциите им по английски език  като втори език (ESL) чрез използването на дигитални инструменти в образованието.   По време на проекта бяха предвидени 3 обучения и с радост

Go4Vocationall Skills е проект, който подкрепя иновативните практики в дигиталната ера. Основната цел на проекта е да подобри качеството на образованието в техническите училища в Европа чрез прилагане на инструмент за анализ на разликата в компетентността на учениците, които учат в следните професии: строителен техник, логистичен техник, техник за възобновяема енергия. Това ще стане чрез

   От 4 до 8 юли се състоя среща по проект за международен обмен на добри практики „Work Based Learning – Pathway to youth empowerment“, на която Хоризонт Проконсулт беше домакин.     Основната цел на проекта беше да създаде креативна и благоприятна среда за интеркултурен диалог относно професионалното обучение и образование( ПОО/VET)  Участие взеха 7 национални екипа: