Екип

административен сътрудник РЕНИ АНДОНОВА Рени Андонова, административен сътрудник е с повече от 20 години предишен опит в изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други международни програми придобит от работа като главен експерт в общинска администрация, Дирекция „Устойчиво развитие и европейска интеграция“ занимаваща се с международното сътрудничество и изпълнение на финансирани от ЕС проекти, преди

ръководител на екипа ДЕНИЦА АНДОНОВА Завършила Магистърски степени на обучение в Университета в гр. Страсбург, Франция, с допълнително обучение в областта на управлението на социални предприятия в Университета в Болоня,Италия, както и множество други обучения в различни европейски страни по линия на неформалното образование в областта на обучението чрез спорт, правата на човека, предприемачество и