Крос-секторно сътрудничество

Проект: Work Based learning – The entrance to professional future Номер на проекта: 2018-3-BG01-KA205-060977 Програма: Еразъм+ Описание: Да се създаде среда, насочена към младите хора за да им се даде възможност  да преминат през учебен процес базиран на работа чрез мобилност в чужбина. По този начин проектът ще изгради мост между секторите на образованието и

Проект:ARTEMНомер на проекта: 2018-1-FR01-KA204-048099 Оригинално заглавие:ARTEM Програма:Еразъм+ Описание:Целта на проекта ARTEM ще бъде да развие взаимодействието между мигранти и европейски граждани чрез създаване на заетост въз основа на взаимен динамичен процес. Това предизвикателство ще бъде осъществено чрез иновативен процес на обучение и инструменти между не само мигранти, но и местни работници и доброволци. Тези работни

Проект:Алианс за социално предприемачество (ASE)Номер на проекта: 2019-1-BE01-KA204-050396 Оригинално заглавие:Alliance for Social Entrepreneurship (ASE) Програма:Еразъм+ Описание:Проектът ASE има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество, като използва иновативни и ориентирани към обучаемите педагогически подходи. ASE ще се обърне към преподаватели, работещи с обучаващи се  възрастни и ще се стреми да

Проект:Проект за стратегическо партньорство в сектор Образование за възрастниНомер на проекта: 2017–1–ES01–KA204–038272 Оригинално заглавие:Better and easier access to Lifelong learning in Europe Програма:Еразъм+ Описание: Проектът „По-добър и по-лесен достъп до учене през целия живот в Европа“ е разработен, за да отговори на въпроси, свързани с липсата на основни умения и с цел да се улесни