Новини

След година и половина усилия и положен труд сме щастливи да споделим края на нашия проект „Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“. В петък се проведе финалната среща по проекта, на която всички 8 държави партньори участваха и споделиха своите впечатления и обратна връзка за проекта. Всички изказаха удовлетвореността от постигнатите резултати от

Част от проектът ни ASE е създаването на материали на темата социално предприемачество. Проектът има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество, като използва иновативни и ориентирани към обучаемите педагогически подходи. Въпреки епидемичната обстановка, екипът осъществява редовни срещи, на които се обсъждат темите, които да бъдат засегнати и кои са

В рамката на проект „Алианс за Социално предприемачество“ екипът на Хоризонт ПроКонсулт проведе документални и полеви проучвания по отношение на рамката за опериране на социалното предприемачество в страната, както и нуждите от образователно съдържание по тази тема. Проучването беше направено благодарение на анализ на различни видове официални национални документи, свързани с тази тема, като междувременно

Хорзионт ПроКонсулт има удоволствието да Ви уведоми че през 2020/2021 учебна година предстои да започне изпълнението на проект „Европейският опит – първи стъпки към професионална реализация“ предвиждащ работна практика в Испания за 45 ученици от икономически и търговски гимназии в страната. Проектът беше одобрен за финансиране от Център за Развитие на Човешки Ресурси, по програмата

Проектът „Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“ предвижда създаването на уеб платформа за международна мрежа за сътрудничество. Целта ѝ е да създаде място, където всички заинтересовани страни, работещи в сектора на ПОО, а също и извън него, да могат да организират международни мобилности, както и проекти за обучение чрез работа, да могат да

По проекта „Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“ бе проведена мобилност в София през февруари 2020 г., в която участваха 24 образователни експерти от 8 държави. Обсъжданите теми бяха предизвикателствата, пред които се сблъсква секторът за професионално образование и обучение във всяка страна, кои са най-добрите подходи за справяне с тях и значението

„Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“ стартира през март 2019 г. по програма KA2 Erasmus + с номер: 2018-3-BG01-KA205-060977. Проектът е сътрудничество между осем държави: България, Испания, Хърватия, Гърция, Кипър, Полша, Италия и Румъния. Основната цел е стратегическо планиране на система за създаване на среда, даваща възможност за обучение на чрез работа в

Вече е налична платформата BELLE е разработена с цел да се улесни достъпът до възможности за обучение през целия живот за възрастни. Разполага с 6 безплатни модула за обучение на въвеждащо ниво на 7 езика на ЕС. https://adulteducationonline.eu/ Наличните обучения са полезни и за младежки лидери и младежки работници, които се интересуват от подобни теми.

Във връзка с провеждането на проект за международна мобилност с учебна цел по проекта „Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна среда“, предстои заминаването за град Сарагоса, Испания на 35 ученици от различни професионални турговски гимназии в страната. По време на 3 седмичнната международна мобилност

Хоризонт ПроКонсулт ЕООД продължава работата по подготовката и изработката на обучителни модули по проекта “Better and easier access to Lifelong learning in Europe”, който предстои да пусне в употреба платформата за онлайн обучение за възрастни относно 6 важни сфери на развитие на компетенции. Платформата ще бъде пусната до края на годината и обученията които съдържа