ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА – МЕЖДУНАРОДНА МРЕЖА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Проектът „Обучение чрез работа – входът към професионалното бъдеще“ предвижда създаването на уеб платформа за международна мрежа за сътрудничество. Целта ѝ е да създаде място, където всички заинтересовани страни, работещи в сектора на ПОО, а също и извън него, да могат да организират международни мобилности, както и проекти за обучение чрез работа, да могат да се регистрират и търсят партньори. Това ще опрости процеса на избор на партньори, тъй като ще осигури достъп до конкретна богата база данни, която включва организации, заинтересовани от прилагането на подобни схеми за чиракуване, някои от които имат богат опит в тази област.

Мрежата представлява добра възможност за включване на нови заинтересовани страни и за по-нататъшно насърчаване на прилагането на международни схеми за WBL и чиракуване на местно и европейско ниво.

Документ за най-добри практики е свободно достъпен и може да бъде изтеглен тук.

За повече информация, моля, проверете уеб страницата на проекта www.work-basedlearning.eu

Моля регистрирайте се в мрежата тук: http://work-basedlearning.eu/registration/

 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.