Онлайн обучение във връзка със създаването на бизнес партньорства за ПОО

online learning

„Създаване на бизнес партньорства за ПОО за WBL“ е един от проектите на Еразъм+, в които участва Хоризонт ПроКонсулт. Проектът има за цел да развие партньорства между професионални училища и компании в Германия, Северна Македония, Гърция, Турция и България, които да предлагат на учениците от тези професионални училищни практически практики, където могат да практикуват обучение чрез работа.

 

Професионалното образование в някои от страните все още е по-скоро теоретично и учениците нямат възможност да се обучават и развиват своите умения и компетенции в реална работна среда. От друга страна, в Германия и Холандия, две партньорски държави, участващи в проекта, имат напълно установена дуална система в професионалното образование. Германските и холандските студенти прекарват голяма част от професионалното си образование в своите учебни компании и след завършване на образованието си често стават редовни служители на компанията.

 

За да сподели немския опит с двойната система, Wisamar организира онлайн обучение за представители на партньорските организации, което се проведе през май 2021 г. Експертите по двойната система дадоха ценна информация на участниците как да установят бизнес партньорства и как да обучат учители от училища и ментори от фирмите да организират практически практики за учениците. Практическите практики в Северна Македония, Гърция, Турция и България ще се проведат през лятото на 2021 г.

 

Освен това, по проекта се създава онлайн платформа, която ще се използва както от компаниите, така и от студентите. Платформата ще бъде място, където учениците от професионалните гимназии ще могат да се представят пред бъдещите си работодатели със своите умения и компетенции, докато компаниите могат да оценяват обучението на учениците, базирано на работа.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.