Проекти за сътрудничество

Students

Проектите ни за сътрудничество в сферата на образованието засягат разнообразни целеви групи от младежи и  младежки работници, обучители, учители, представители на НПО, работодатели и др. Целта на всеки проект е да ангажира различни заинтересовани страни в зависимост от темата по която се работи, с идеята да се развиват допълнителни умения, да се предоставя полезна информация и участниците да общуват за обмяна на опит и идеи помежду си. Темите на нашите проекти засягат дигиталната трансформация, социалното равенство, предприемачеството във всичките му форми, еко тематики и други приоритети разпознати от ЕС в общата стратегия за развитие.

Чрез крос-секторно сътрудничество притежаваме висококачествена експертиза в: