Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха

Проект: Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха

Номер на проект: 2019-1-BG01-KA102-061853

Описание:
Проектът предвижда осъществяването на работни стажове и практики за ученици, изучаващи икономически специалности, от 3 гимназии в страната. Стажовете се провеждат с официалното съдействие и партньорство на Asociacion Mundus в гр. Сарагоса, Испания.

За практиката ще заминат 45 ученици, възпитаници на ТГ „Княз Симеон Търновски“ гр. Стара Загора, ПГИ „Г.С. Раковски“ гр. Ямбол и ФСГ „В. Левски“ – гр. Монтана, както и придружаващите ги 6 командировани учители.
Областите за подобрение и основните сфери, в които консорциумът търси и цели повишаване на качеството чрез планираните дейности за образователна мобилност са:

  • Да осигури възможност за практическо обучение в реална работна среда за учениците обучаващи се в икономически професионални направления, с оглед повишаване на качеството на практическата подготовка на учащите в ПОО
  • Да развие по-високо ниво на конкурентност при участващите учебни институции въвеждайки прилагането на европейско измерение в образователния процес и стандартите за валидиране на обучението
  • Да разработи трайно сътрудничество за трансфер на добри практики между частния и държавния образователни сектори
  • Да подпомогне учениците да затвърдят наученото до момента на теория в училище, като усвоят основни пратически аспекти в изучаваните професии чрез първи работен опит в чужбина
  • Да стимулира по-високи постижения в образованието чрез регулярна международна дейност в представените гимназии

Проектът цели да допринесе за подпомогне с преодоляването на предизвикателствата и трудностите, които срещат учебните институции свързани с липса на практическо обучение в профилираните икономически специалности, недостатъчно развитата международна дейност в училищата, както и липсата на комуникация и взаимодействие с бизнес средите. Участниците ще придобият нови знания и умения в икономическите дисциплини, като това ще бъде предпоставка за повишена конкурентоспособност и адаптивност към трудовия пазар. Проектът ще способства по-активното прилагане на практически задания в икономическите гимназии като цяло и това ще доведе до по- улесненият преход на учениците от образованието към професионална реализация. Освен това, инициативата ще допринесе за повишаване на капацитета и привлекателността на икономическите гимназии, посредством внасяне на европейско измерение и стандарти в обучителните процеси и при валидирането на знания като по този начин цялостно ще се насърчи интереса към ПОО в България.

Очакваните резултати за участниците са:

  • надграждане и подобиване на професионални познания в областта на микро и макро икономиката, търговията, икономическата информатика и бизнес администрацията.
  • научаване на организационната и управленска структура на фирмата, стандартите в бизнес отношенията, международната и онлайн търговия.
  • подполагане за по нататъчно професионално ориентиране и реализация, както и кариерно развитие благодарение на стажа.
  • чрез престоя в чужбина ще се подобрят и личностните умения на обучаемите, чрез придобития международен опит.
  • подобрят социалните си компетенции и лидерските качества, развитие на умения за работа в екип и такива за планиране и качествено изпълняване на работни задания в професията.

Предвидената практика в реална работна среда ще спомогне подобряването на езиковите умения на участниците и способностите им за общуване и комуникация на английски език в работна обстановка. Ще бъдат усвоени и познания фокусирани върху специфичната професионална област а именно, администрация, международна търговия и работа с клиенти. Не на последно място, чрез практиката ще се подобри цялостното трудово поведение и дисциплина при участниците.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.