Ателие за проучване на испанския опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна средa

Проект:
Проект за консорциум с цел образователна мобилност в ПОО:
Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна среда.
2017-1-BG01-KA102-03577

Програма:
Еразъм+

Описание:
Проектът включва мобилност с образователна цел за 12 учители  от ТГ „Княз Симеон Търновски“ гр. Стара Загора, които проведоха работно посещение в професионални испански училища, центрове за заетост и бизнес инкубатори в гр. Сарагоса и Барселона. Проектът включва и провеждането на работна практика за 45 ученици от различни търговски гимназии в България, които изпълняват 3 седмичен стаж в испански фирми в гр. Сарагоса, Испания.

Участниците в мобилността бяха подбирани след одобрението на проекта спрямо предварително определени критерии за селекция.

Проектът позволи да се гарантира прозрачност и признаване по европейски стандарт на нови знания и умения в областта на търговията и маркетинга, като представлява предпоставка за повишена конкурентноспособност и адаптивност на учащите към работният пазар.

В резултат на изпълнението на проектните дейности беше постигнато трайно усъвършенстване на основни професионални умения при участниците, стимулираше се придобиването на осъзнато европейско самочувствие, активно гражданство, както и по-доброто усвояване на професията при целевите групи учащи.

Освен това, проектът стимулираше придобиването на визия на европейско ниво при методите на преподаване, развитието на политиките относно дуалното обучение в България и допринася за повишаване на капацитета и привлекателността на учебните заведения, като насърчи цялостно интереса към професионалното образование.

С изпълнението на проекта беше насърчен и обмена на добри практики и опит в сферата на ПОО и дуалното обучение и се стреми да постигне трансферът похвати в тази област за България.

Чрез реализирането на проекта беше осъществено сътрудничество на международно ниво, което доведе до започването на нови партньорства и идеи за бъдещи проекти, както и се спомага включването на местни власти и бизнес партньори в бъдещи подобни инициативи.

Период:
01.10.2017 – 30.09.2019 

Client: Client Name

Date: май 18, 2013

Tags: ,