партньорство

Проект:Проект за стратегическо партньорство в сектор Образование за възрастниНомер на проекта: 2017–1–ES01–KA204–038272 Оригинално заглавие:Better and easier access to Lifelong learning in Europe Програма:Еразъм+ Описание: Проектът „По-добър и по-лесен достъп до учене през целия живот в Европа“ е разработен, за да отговори на въпроси, свързани с липсата на основни умения и с цел да се улесни