практика

Проект:Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха Номер на проект: 2019-1-BG01-KA102-061853 Оригинално заглавие:Professional Practice in Trade and Economics – First Steps to Success Програма:Еразъм+ Описание:Проектът предвижда осъществяването на работни стажове и практики за ученици, изучаващи икономически специалности, от 3 гимназии в страната. Стажовете се провеждат с официалното съдействие и партньорство на