VET Circle: Обучение в Лайден, Холандия

Students

От 8 до 13 май Хоризонт ПроКонсулт взе участие в Dutch VET Cicle Training в Лайден, Холандия. Лайден е типичен университетски град и студентите от цял свят придават на мястото оживена, жива и международна атмосфера.

Обучението подкрепя изграждането на капацитет на заинтересованите страни, като по този начин помага за развитието на това как да се установят бизнес партньорства и да се сподели холандският опит и да се обучават участниците как да прилагат VET Circle. Участието ни в него беше възможност да развием работна общност за по-нататъшна подкрепа за професионалния кръг на ПОО. Обменихме знания и обсъдихме ситуацията във всички участващи страни по отношение на практическите стажове на студенти от ПОО в компании.

Целта на обучителните дейности е да повишат потенциала на участниците за бъдещ план на обучение, базирани на работа, и професионална организация на работните стажове. Участваха експерти от Холандия и имахме възможността да установим добри връзки с компаниите и да придобием повече знания как да мотивираме студентите за практически стажове. 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.