ръководител на екипа

ДЕНИЦА АНДОНОВА

Завършила Магистърски степени на обучение в Университета в гр. Страсбург, Франция, с допълнително обучение в областта на управлението на социални предприятия в Университета в Болоня,Италия, както и множество други обучения в различни европейски страни по линия на неформалното образование в областта на обучението чрез спорт, правата на човека, предприемачество и др.

Опит в разработването
на международни проекти 95%
Стратегическо сътрудничество в
областта на ПОО 86%
Опит в разработването
на програми за обучение за обучители 100%
Опит в разработването
на програми за обучение за обучители 81%
Опит в разработването
на програми за обучение за обучители 99%

Деница Андонова притежава солиден опит в разработването и управлението на международни проекти за мобилност по програма Еразъм + и стратегическото сътрудничество в областта на  професионално образование (ПОО), обучение на  младежи, възрастни и неформално обучение. През последните 10 години г-жа Андонова се има богат опит в прилагането на международни схеми за  учебна мобилност,  провежда редица обучителни дейности за обучители, учители, служители на НПО, младежки лидери и младежки работници . Освен това има опит в разработването на програми за обучение за обучители / преподаватели, както и улеснява сътрудничеството между учители, училищен персонал и обучители, предлагащи възможности за партньорства и изготвяне на учебни планове според нуждите на целевите групи. Г-жа Андонова владее 3 чужди езика. Тя участва редовно в редица  мрежови събития, конференции в ЕС и постоянно разширява широкото си портфолио от мрежи и контакти в България и чужбина. Това е добра база за разпространение на резултатите от проектите и за осигуряване на устойчивост на практиките, които ще бъдат обменени. Понастоящем г-жа Деница Андонова ръководи малък екип в Хоризонт ПроКонсулт ЕООД, организиращ информационни събития с цел по-добро популяризиране на програмата „Еразъм +“ и нейните възможности сред училищата и институциите за ПОО в България. Екипът предлага насоки при заявки за установяване на международни партньорства, предоставя помощ при разработването и изпълнението на международни проекти за мобилност и предлага подкрепа за цялостно управление на проекти, дейности за мониторинг и оценка, както и предоставя логистична и практическа подкрепа на участниците.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА
Ако имате въпрос или искате да направите запитване 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

ул. "Райна Княгиня" №2, вх. В

E-MAIL

office@horizontproconsult.com

ТЕЛЕФОН

+359 886 168 008

УЕБСАЙТ

www.horizontproconsult.com