За нас

КОИ СМЕ НИЕ?

“Хоризонт ПроКонсулт” ЕООД е консултантска организация, специализирана в дизайна и изпълнението на европейски проекти по програмата Еразъм+,

Хоризонт ПроКонсулт ЕООД работи с цел повишаване на качеството на българското образование, чрез изготвяне и изпълнение на международни проекти за мобилност с учебна цел, съставяне на обучителни програми, насочени към училищните кадри (ръководители, учители). Фирмата работи и по проекти за стратегически партньорства свързани със създаването на нови обучителни методологии и образователни ресурси с цел подобряване на образователната среда в България и Европа.

Екипът ни разработва главно международни проекти в областта на професионалното образование и обучение, както и стратегически
партньорства насочени към крос-секторното сътрудничество. Хоризонт ПроКонсулт действа като изпращаща и посредническа организация и осигурява възможности за обучения и стажове в реална работна среда за български учащи в чужбина в рамките на програма Еразъм +.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Фокусирайки се главно върху работа по проекти за международна мобилност, обучения и стажове за учащи в чужбина, организацията има за цел да насърчи цялостно подобряването на високите постижения в областта на образованието и обучението.

По този начин екипът ни търси да допринесе за по-плавен преход на младите хора от образователната система към пазара на труда и ние силно вярваме в успеха и ползите от практически обучения в реална работна среда и приложението на неформални образователни подходи. Именно затова екипът ни разработва проекти и цялостно развива и дейности за международната мобилност с учебна цел на европейско равнище.

Прилагането на такъв тип образователни подходи е от изключително значение за изграждането на единно общество, основаващо се на знание, социално приобщаване и икономически растеж.

Project Planning

ЕКИПЪТ НИ ПРОЕКТИРА В ДЕТАЙЛИ ВАШИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

С ЦЕЛ ДОСТЪПА ДО ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И СУБСИДИИ

ЗА РАЗРАБОТКАТА НА ПЛАНА
предлагаме консултантска и техническа помощ относно изготвянето и осъществяването на процес на стратегическо планиране, който обмисля и рационализира всички дейности за международно развитие на Вашата организация.

СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ПЛАН
за устойчиво развитие, който предлагаме ще бъде създаден като референтна рамка за вземане на решения и програмиране на действия, насочени към устойчива политика и приобщаващ растеж на територията на Вашата общност. Чрез него организацията ще повиши капацитета си за получаване на достъп до различни европейски фондове, достъпни за изпълнението на конкретни проекти по Програмата Еразъм+.

ЕКИПЪТ НА ХОРИЗОНТ ПРОКОНСУЛТ ЕООД

ПРЕДИШЕН ОПИТ И ПОСТИЖЕНИЯ 

 • Разполага с богат опит

  в управлението на Европейски проекти от 2011 година насам, във всички сектори на програмата Еразъм +, както и по програмите Европа за Гражданите,Младежта в Действие, Грундтвиг и др в предходният програмен период;

 • Успешно провежда

  проекти за мобилност в сферата на ПОО и от 2017 г. насам екипът ни е осигурил стажове за повече от 200 ученици. Други 200 предстои да стажуват до края на 2021г.

 • Има опит при

  изготвянето на учебни материали и интелектуални продукти с образователна насоченост придобит при работа с проекти стратегически партньорства и крос-секторно сътрудничество;

 • Редовно извършва подготовка

  на обучителни програми и изпълнява обучения за младежки работници, лидери, ментори, учители и обучители, работещи в сферата на неформалното образование като до момента екипът е обучил над 700 лица;

 • Изготвя и управлява

  проекти в сферата на крос- секторното сътрудничество и от името на организации от Полша, Италия, Румъния и др.

ЕКИП

ръководител на екипа

ДЕНИЦА АНДОНОВА

Специалист в областта на управлението на социални предприятия, обучението чрез спорт, правата на човека, предприемачество и др, придобити в следствие на магистратура в Университета в гр. Страсбург, Франция, с допълнително обучение в Университета в Болоня, Италия, както и множество други обучения в различни европейски страни.

Деница Андонова притежава солиден практически опит в разработването и управлението на международни проекти за мобилност по програма Еразъм + и стратегическото сътрудничество в областта на професионално образование (ПОО), обучение на младежи, възрастни, както и неформално такова.
Г-жа Андонова владее 3 чужди езика. Тя участва редовно в онлайн събития и конференции, интересувайки се дейно от новостите в сферата на образованието България и чужбина.

Ръководител проекти

ЛИЛИ КАЛИБАЦЕВА

Г-жа Калибацева участва главно в административната, финансовата и комуникационната работа на екипа, към който се присъединява след участие в едногодишна доброволческа програма с Европейския корпус за солидарност в Италия. Завършила „Университета за национално и световно стопанство“ в България, Лили е участвала в множество обучения в различни европейски страни, в рамките на неформалното образование и доброволческа дейност в областта на образованието чрез спорт, предприемачество, права на човека и др.

Тя притежава солиден опит в работата с младежи, разработване на програми за обучение, както и сътрудничеството с учители и училищен персонал. Участва редовно в семинари за обучение и събития в ЕС, с цел надграждане на опита си в сектора на неформалното образование. Владее 3 чужди езика и ги използва редовно в кореспонденцията си с партньори.

асистент проекти

ВЕСЕЛА ИЛИЕВА

Весела Илиева е завършила магистърска степен в Университета в Салфорд, Манчестър със специалност – Дигитален маркетинг. Оттогава работи в тази сфера, като непрекъснато надгражда себе си с допълнителни курсове и квалификации. Има опит и познания в Икономиката и туризма, придобити след успешно завършена бакалавърска степен в УНСС. Комуникативна, любознателна и винаги готова да се включи в ново предизвикателство, Весела се присъединява към екипа на Хоризонт ПроКонсулт най-напред като копирайтър, а в последствие започва работа като Асистент проекти. Весела говори свободно английски и немски.

Vesela

административен сътрудник

РЕНИ АНДОНОВА

Рени притежава повече от 20 години предишен опит в изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други международни програми. Бивш главен експерт в общинска администрация, Дирекция „Устойчиво развитие и европейска интеграция“, тя се е занимавала с международното сътрудничество и изпълнението на финансирани от ЕС проекти. Работила е и като служител по международно сътрудничество в Тракийски университет, Стара Загора.

В Хоризонт ПроКонсулт ЕООД Рени Андонова изпълнява основно административни задачи, включително преводи на документи от 3 чужди езика и комуникация с партньори.