За организацията

wbl-meeting

За нас

Хоризонт ПроКонсулт ЕООД е консултантска агенция, специализирана в изпълнението на европейски проекти по програмата Еразъм+. Ние целим да подобрим качеството на българското професионално образование, чрез работа по проекти в сферата на образованието и осъществяване на международни дейности за мобилност с учебна цел. Организираните обучения биват два вида: за учители, целящи да подобрят тяхната професионална квалификация и да разширят подбора от методи, спомагащи усъвършенстването на образователния процес и ученически стажове в реална работна среда.

Ученическите мобилности, които изпълняваме с над 120 участници всяка година, са обвързани с работна практика, съобразена с изучаваната от тях специалност в сферата на професионалното образование. По този начин, учениците придобиват опит в реална работна обстановка, правейки връзка между теорията, научена в училище и практиката, и развиват комуникационните си умения. Целта ни е да спомогнем прехода на учениците от формалната образователна система към пазара на труда.

ASE

Мисията

ни е да насърчаваме социално равенство, икономическа перспектива за младежта и подкрепа за образованието.

Визията

ни е обвързана с нашите ценности за равенство, просперитет и принос към подобряване на възможностите за обучение и развитие на компетенциите на младите хора.

Културата

на Хоризонт ПроКонсулт се основава на екипна работа, постигане на резултати и генериране на иновации в сферата на образованието чрез открита комуникация.

Екипът на Хоризонт ПроКонсулт работи и по проекти за сътрудничество осъществяващи обмяна на опит и експертиза между бизнеса, неправителствения сектор и институции от публичния сектор. Целта на всеки един такъв проект е да се изготвят полезни образователни ресурси в помощ на целевата група в съответният сектор засягащ образованието (ПОО, училищно образование или образование за възрастни).

Чрез нашите дейности, ние обединяваме знания, умения и методи работещи за социалното включване и приобщаване, запознаваме различните заинтересовани страни (образователни институции, работодатели и бизнес представители, НПО и организации работещи в публичния сектор) и стимулираме обмена на експертиза, иновацията на образователни подходи и подкрепата за младежта.

Партньори

Partners

Екип

Запознайте се с хората зад
Хоризонт Проконсулт

Експертиза

Разгледайте нашия богат
опит