АСИСТЕНТ ПРОЕКТИ

ЛИЛИ КАЛИБАЦЕВА

Г-жа Лили Калибацева се присъедини към екипа като асистент по проекти, след като участва в едногодишна доброволческа програма с Европейския корпус за солидарност в Италия. Завършила е Университета за национално и световно стопанство, България. Лили е участвала в множество обучения в различни европейски страни в рамките на неформалното образование и доброволческа дейност в областта на образованието чрез спорт, предприемачество, права на човека и др. 


Тя притежава солиден опит в работата с младежи, разработване на програми за обучение, както и сътрудничеството с учители и училищен персонал. Освен това, тя участва редовно в семинари за обучение и събития в мрежа на ЕС, с цел да обогати експертния си опит и да подобри уменията си в сектора на неформалното образование. Въз основа на своя опит Лили участва главно в административната, финансовата и комуникационната работа на екипа. Владее 2 чужди езика и ги използва редовно в кореспонденцията си с партньори.

Опит в изпълнението
на проекти 97%
Висок професионализъм
при извършване на всички поставени задачи 100%
Опит в работата с младежи
при извършване на всички поставени задачи 95%

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА
Ако имате въпрос или искате да направите запитване 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

ул. "Райна Княгиня" №2, вх. В

E-MAIL

office@horizontproconsult.com

ТЕЛЕФОН

+359 886 168 008

УЕБСАЙТ

www.horizontproconsult.com