НАШИ ПАРТНЬОРИ

Партньори в България

Партньори по работата в консорциум

ПГИ "Г.С. Раковски"
Ямбол

Търговска гимназия
Бургас

Партньори от НПО сферата

Асоциация за развитие на Българският спорт

СНЦ "Академия на Успеха"
Стара Загора

Партньори в сектор ПОО и Училищно образование

Професионална Техническа гимназия
Сандански

Професионална гимназия по техника и лека промишленост
Попово

ПДТГ "Димитър Хадживасилев"
Свищов

ПГСАГ "ЛУБОР БАЙЕР"
СТАРА ЗАГОРА

НПГГСД "САВА МЛАДЕНОВ"
ТЕТЕВЕН и училищното настоятелство