Услуга Краткосрочно сътрудничество

Partners

Цялостна услуга за разработване и изпълнение на проект за мобилност с учебна цел в рамките на 1 година включва:

  • Експертна консултация – Специализирана консултация с експерт относно идеята на проекта и нуждите на Вашата институция – бенефициент, намиране на подходящи партниращи организации от чужбина и създаване на работен график / програма за обучение изцяло съобразени с установените потребности, и съгласувани с партньора.
  • Подготовка на проекта – цялостна разработка и изготвяне на проекто-предложението за финансиране, попълване на административната документация за неговото подаване, технически дейности.
  • Организация на дейности след одобрение – осигуряване на пълната необходима документация от страна на чуждестранните партньори в проекта; мониторинг на календара на дейностите, комуникация с партньорите, гаранция за качество, спомагане финансовото управление чрез експертни консултации, цялостно съдействие при организацията на пътуване и др.
  • Осъществяване на дейности за мобилност – гарантирана подкрепа по време на изпълнението на дейности в чужбина както от страна на организацията-домакин, така и от страна на Хоризонт ПроКонсулт. 
  • Приключване на проекта – изпълнение на финалния доклад по проекта, работа с онлайн системата за отчитане на ЕК, въвеждане на данни и техническа обработка.

Ако се интересувате от тази услуга, свържете се с нас за персонализирана оферта.