Услуга Проекти за сътрудничество

Partners

Хоризонт ПроКонсулт предлага изготвяне на персонализиран стратегически план за развитие на Вашата образователна институция с цел интернационализация, по акредитационна рамка Еразъм+ 2021-2027. Тази услуга включва:

  • Специализирана консултация с експерт във връзка с установяване на реалните потребности от международно и стратегическо развитие на Вашата институция.
  • Подготвяне на стратегически план за международно развитие на институцията, привеждането му в апликационната форма за кандидатстване Еразъм+ и подаване до крайния срок.
  • За всяка година от 5-годишния стратегически план, изготвяне на програма и организиране на дейностите за мобилност описани в нея, според конкретните нужди и изисквания на Вашата институция като бенефициент по програма Еразъм+.
  • Предоставяне на специализирано и висококачествено партньорство от нащата международна мрежа от контакти, която е на разположение за изпълнение на стратегическия план за развитие.
  • Финансово -административно и оценъчна дейност, отчитане на работата и тн.

Чрез акредитацията Еразъм+, Вашата гимназия получава възможност за гъвкавост при осъществяване на дейности за мобилност всяка година, което спомага за значителното увеличаване на нейния капацитет на местно и международно ниво. От друга страна, проектите по краткосрочно сътрудничество са лимитирани до 3 в програмния период 2021 – 2027 и всяка година са придружени от процесите по кандидатстване, подготовка, финансово и административно управление, което утежнява работата по проекти и я прави по-тромава за изпълнение.

Следващата възмоност за кандидатстване за акредитация Еразъм+ през октомври 2023 година.

Partners

Свържете се с нас, ако искате да научите повече.