Магдалена Боева и Мира Кръстева

Проект „Европейски опит – първи стъпки към професионалната реализация“ ни даде възможността да развием нашите умения и културни познания от първо лице. Чрез него ние започнахме нашата първа работа и поставихме основите на нашето професионално кариерно развитие. 

Ние работихме в Дролимса, предприятие с търговия на почистващи продукти, в отдел Администрация. Там ние се запознахме с основните фази на документация в едно предприятие. Започнахме от въвеждането на клиентски поръчки до крайното архивиране на фактури и приемо-предавателни протоколи. Работата в екип ни помогна в развитието на нашите езикови, дигитални, комуникационни и управленски умения. 

Освен стажът ние имахме и възможността да посетим Сарагоса. Повреме на дългия ни престои ние имахме достатъчно време да разгледаме града и да опитаме от местната кухня. Посетихме Парк Хосе Антонио Лабореа или още познат като Гранд Парк, градския аквариум и най-голяямата атракция в града Базилика Нуестра Сеньора дел Пилар.

Изживяването беше незабравимо, но новите приятелства и знания, придобити от проекта, завинаги ще останат с нас.