Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна среда

Във връзка с провеждането на проект за международна мобилност с учебна цел по проекта „Ателие за проучване на испанският опит за ползите от дуалното обучение и практиката в реална чуждоезикова работна среда“, предстои заминаването за град Сарагоса, Испания на 35 ученици от различни професионални турговски гимназии в страната.

По време на 3 седмичнната международна мобилност те ще осъществят стаж в местни фирми в които те ще упражняват професионални задачи свързани с изучаваните от тях специалности в училище.

В проекта взимат участие ученици от Търговска Гимназия Бургас, Професионална Гимназия по Икономика “ Г. С. Раковски” – Ямбол и Частна Търговска Гимназия “ Контотрейд” – Варна. Проектът се осъществява с международното партньорство на Асоциация Мундус – Испания.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.