Проект “Better and easier access to Lifelong learning in Europe”

Хоризонт ПроКонсулт ЕООД продължава работата по подготовката и изработката на обучителни модули по проекта “Better and easier access to Lifelong learning in Europe”, който предстои да пусне в употреба платформата за онлайн обучение за възрастни относно 6 важни сфери на развитие на компетенции.

Платформата ще бъде пусната до края на годината и обученията които съдържа ще бъдат достъпни на 7 езика включително и на български. Хоризонт ПроКонсулт ЕООД ще предостави допълнителна информация относно проекта и платформата през есента. Проектът е ръководен от испанската организация Mundus и Хоризонт ПроКонсулт ЕООД е партнираща организация.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.