Новини

С огромно вълнение обявяваме, че Работилницата “Направи си сам” събра млади хора с интерес към отглеждането на растения, декора за дома и по-устойчивия начин на живот!  Участниците научиха за европейския проект DIY Future и бъдещите възможности, които предлага той. Сред тях е и посещение на младежки обучения в Кипър и Словения! Гостите се включиха в

По проект VET Circle, тече разработката на онлайн платформа, чиято цел е да свърже ученици от професионални гимназии с международни работодатели и да им предостави възможности за практически стаж и реализация. Екипът на Хоризонт ПроКонсулт- представляващ България, работи по оценяването (evaluation) в платформата. Менторите на стажантите в съответните компании ще имат възможността да оценят практическото

На 12-13 септември екипът ни участва в четвъртата транснационална среща по проекта Go4VocationalSkills в Атина. Партньорите се срещнаха в продължение на два дни, обсъдиха изпълнените до момента дейности и планираха следващите стъпки на проекта. Екипът посети и помещенията на AKMI и присъства на изнесена лекция от г-жа Пиги Манцурату за значението на актуализирането на уменията

През Юли 2023г. успешно се реализираха две мобилности в град Реджо Емилия, Италия на ученици от професионални гимназии. Благодарим на нашите партньори от IFOM, които направиха това възможно. Мобилностите бяха с цел обучение чрез работа. По време на престоя си учениците придобиха нови компетенции и практически умения, но и натрупаха незабравими спомени и контакти. Първата

През юли 2023г. в Келце, Полша се проведе професионално обучение, на което учениците от НПГГС „Христо Ботев“- Велинград придобиха практически умения за горското стопанство и грижа за природата. Проектът се състоя благодарение на “Регионалния център за доброволчество в Келце”  и чрез “Еразъм +”. Практическото обучение се проведе в един от най-новите ландшафтни паркове на Полша.

Втората транснационална среща по проекта VET circle се проведе в Скопие, Северна Македония, на 13 и 14 юли и беше организирана от партньорската асоциация Foundation Memorial center „Nikola Kljusev“. В нея участваха 11 души, дошли от всички страни партньори.  Целта на проекта е да се помогне на фирмите да намерят най-подходящите ученици с професионално образование,

„Хоризонт ПроКонсулт“ и сдружение „Обществена инициатива“ наскоро организираха обучителен курс по KA1 проект ACTIVolunteers по програма „Еразъм+“, предназначен за младежки работници. Мобилността се проведе в Бургас и събра участници от седем различни държави – Чехия, Италия, Испания, Полша, Румъния, Турция и България. Общо 30 души участваха в 7-дневна програма, която имаше за цел да насърчи

След много месеци работа по OpenMinds е време проектът да бъде закрит. Проектът е насочен към млади хора, представляващи висок риск от радикализация и социално изключване, младежки работници, неправителствени организации, работещи с млади хора и оказващи им подкрепа, публични структури и организации, подкрепящи социалното приобщаване на младите хора Създатели на политики. По време на проекта

От 8 до 13 май Хоризонт ПроКонсулт взе участие в Dutch VET Cicle Training в Лайден, Холандия. Лайден е типичен университетски град и студентите от цял свят придават на мястото оживена, жива и международна атмосфера. Обучението подкрепя изграждането на капацитет на заинтересованите страни, като по този начин помага за развитието на това как да се

На 25 и 26 април Хоризонт Проконсулт посрещна партньорите по проекта Go4VS в София, България. Основният резултат от проекта е инструмент за цялостна оценка на компетенциите на студентите с умения в строителството, логистиката, възобновяемата енергия и др. Работата до този момент беше обсъдена с всички партньори и всеки имаше възможност да сподели своите впечатления от