Новини

На 31 април в Барселос , Португалия, се състоя втората международна партньорска конференция по проекта WBL 2. Събраха се представители от всички 7 страни партньори, като основна цел на събитието беше да се доизяснят финалните параметри на интелектуалните резултати и проектът да приключи благополучно. Основните цели на “ Work Based Learning 2″ са да се

Резултатите по проект „Creating VET Business Partnerships for Work-Based Learning“ бяха представени на учащи и компании в Стара Загора на 28 и 29 март 2022 година. В срещите участваха над 35 участници, които проявиха особен интерес към резултатите от проекта.   Заедно с нашите партньори с гордост представихме новата онлайн платформа www.platformforjobs.com, където учениците в

През периода 24-25 януари 2022 г. се проведе финалната среща по проект „Çreating VET Business Partnerships for Work-Based Learning“ и събра партньорите в Скопие, Македония. На среща бяха обсъдени и представин финалните резултати от проекта. Партньорите споделиха трудностите по време на изпълнение на проекта, дискутираха възможни бъдещи партньорства и разказаха за стажовете, които се проведоха

Всяка година ЦРЧР организира Валоризационната конференция, на която биват отличени най-добрите проекти по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност, успешно приключили през годината. На тазгодишната тържествената церемония присъстваха представители на министерството на образованието и други. Между наградените бе и нашият проект Работа чрез обучение – входът в професионалното бъдеще (Work Based Learning – the

Мултипликаторните събития бяха място за представяне на резултатите от проекта и обсъждане на бъдещи проекти с участниците. Хоризонт ПроКонсулт сподели своя опит и резултати от работата по Алианс за социално предприемачество (ASE) (2019-1-BE01-KA204-050396), финансирано като проект за стратегическо партньорство „Еразъм+“. Събитието имаше специален акцент върху проектните резултати – доклад за състоянието на социалното предприемачество, образователни

В Брюксел на 8 декември 2021 се състоя Финалната среща по проект Алианс за социално предприемачество (ASE) 2019-1-BE01-KA204-050396. Участници в събитието бяха всички партньори по проекта от Белгия, България, Хърватия, Италия, Гърция и Латвия. Бе обсъдена работата по проекта, резултатите и следващите стъпки. Предстоят мултиплеър събития, за да се разпространят резултатите от проекта, между които

Като част от проект Open Minds (2020-3-DK01-KA205-094059), провеждаме проучване, за да анализираме живота на нашите младежи днес. Нашата идея е да разговаряме с преподаватели и младежи, за да проучим социално-икономическите двигатели на радикални религиозни и политически идеологии, склонни да подбуждат или водят до насилие. Отговаряйки на въпросника, вие ще споделите своя опит и мнение относно

Екипът на проекта Алианс за социално предприемачество (ASE) (2019-1-BE01-KA204-050396), от Белгия, България, Хърватия, Италия, Гърция и Латвия, публикува планираните резултати от проекта, свързани с тренировъчни материали за социално предприемачество. Материалите са курсове, целящи преподаване на социален бизнес и икономика, иновации и създаване на социални предприятия и субекти от третия сектор. Представен е под различни текстови

Първата среща на живо за проект Open Minds (2020-3-DK01-KA205-094059) беше организирана в Торино, Италия. В събитието взеха участие повече от 10 участници от страните партньори. Анна Йоргенсен, SOSU направи презентация на доклада IO1-A1, който е разработен от май 2021 г. до сега. Докладът включва дефиниция на ключовите термини на проекта: екстремизъм, радикализация и др. След

По инициатива на Съвета на Европа, Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември. В тази връзка заедно с партньорите ни в проект Career Accessibility for Resilient Employment in STEMM (CARES) решихме да отбележим този празник. Ето как празнуваха Денят на езиците ентусиазираните и креативни възпитаници на елитната АЕГ „Гео Милев“ Бургас, наши