Крос-секторно сътрудничество

Проект:ВЕТ съркъл: Училища – Ученици – Компании Номер на проекта:2022-1-МК01-КА220-VET-000088830 Дати:01/10/2022 до 30/09/2024 За проекта:С този проект искаме да помогнем на компаниите да намерят най-добрите ученици, както и да помогнем на учениците да намерят най-подходящата компания, в която да стажуват. Съществуват много различни сайтове, благодарение на които хората могат да търсят работа, но все още

Проект:Go4VocationalSkills Номер на проекта:2021-1-PL01-KA220-VET-000034866 За проекта:Проектът е в съответствие с Плана за действие за цифрово образование (2021-2027 г.) и е пряко свързан с хоризонталния приоритет на Еразъм+ – справяне с цифровата трансформация. Go4VocationalSkills е пример за действие в подкрепа на иновативните практики в дигиталната ера. Реализацията на проекта ще даде възможност за по-пълно използване на

Проект:Open Minds Номер на проекта:2020-3-DK01-KA205-094059 Сектор:Младежи Продължителност:01.02.2021 – 31.01.2023 Цел на проекта:Да се ​​разработят ефективни политики за превенция, както и сценарии за намеса в подкрепа на социалното приобщаване и сплотените общества по отношение на някои екстремистки идеологии на младите хора в европейските градове. Важно е да се фокусираме върху психологическите и социалните механизми на отчуждаване,

Проект:Work Based Learning – Pathway to youth empowerment Номер на проекта:2020-2-BG01-KA205-079436 Сектор:Проект за стратегическо партньорство насочен към младежта (KA205) Програма:Erasmus+ Цел на проекта:Целта е да се популяризират проектите за практическо обучение в сектора на ПОО като по този начин се предложи на младите хора възможността да преминат през практическо обучение по изучаваната от тях специалност

Проект:Creating VET business partnerships for WBL Номер на проекта:2020-1-MK01-KA202-077920 Сектор:Проект за стратегическо партньорство (KA202) Програма:Erasmus+ Сайт:https://vetwbl.com/ Цел на проекта:Целта на проекта е сътрудничество между участващите организации, училищата и работодателите, за да се подготвят и изпратят ученици в ПОО за практически стажове в компании, където биха могли да се обучават в реална работна среда. По този

Проект:Career Accessibility for Resilient Employment in STEMM (CARES) Номер на проекта: 2020-1-UK01-KA201-078909 Сектор: Стратегическо партньорство за училищно образование (KA201) Програма:Erasmus+ Цел на проекта:Създаването и използването на приложение за добавена реалност като цифров инструмент в образованието, с цел подобряване нивото на английски език като втори чужд език при учениците като както и преодоляване на разликата в

Проект:BRinging STEM into Active agINg Номер на проекта:2020-1-PL01-KA204-081805 Сектор:Стратегическо партньорство (КА204) Програма:Erasmus+ Сайт на проекта:https://brain.wsei.eu/ Цел на проекта:“BRinging STEM into Active agINg” (BRAIN) е 24-месечно стратегическо партньорство, насочено към обучение на научни изследователи, с цел предаване на знания и умения на възрастни хора, като по този начин се насърчи тяхната социална роля в обществото. Дейности:–

Проект: Work Based learning – The entrance to professional future Номер на проекта: 2018-3-BG01-KA205-060977 Програма:Еразъм+ Описание: Да се създаде среда, насочена към младите хора за да им се даде възможност  да преминат през учебен процес базиран на работа чрез мобилност в чужбина. По този начин проектът ще изгради мост между секторите на образованието и пазара

Проект:ARTEMНомер на проекта: 2018-1-FR01-KA204-048099 Оригинално заглавие:ARTEM Програма:Еразъм+ Описание:Целта на проекта ARTEM ще бъде да развие взаимодействието между мигранти и европейски граждани чрез създаване на заетост въз основа на взаимен динамичен процес. Това предизвикателство ще бъде осъществено чрез иновативен процес на обучение и инструменти между не само мигранти, но и местни работници и доброволци. Тези работни

ПРОЕКТ:Алианс за социално предприемачество (ASE)НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2019-1-BE01-KA204-050396 ОРИГИНАЛНО ЗАГЛАВИЕ:Alliance for Social Entrepreneurship (ASE) ПРОГРАМА:Еразъм+ САЙТ:https://ase-project.eu/ ОПИСАНИЕ:Проектът ASE има за цел да насърчи развитието на хоризонтални умения, свързани със социалното предприемачество, като използва иновативни и ориентирани към обучаемите педагогически подходи. ASE ще се обърне към преподаватели, работещи с обучаващи се  възрастни и ще се стреми