Крос-секторно сътрудничество

Проект: DIYFuture Номер на проекта: 2023-1-SI02-KA220-YOU-000152528 Дати: 01.09.2023 – 01.03.2025 За проекта: Проектът има за цел да развие сред младите хора умения за поправка и възстановяване от типа „направи си сам“. Освен това той има за цел да увеличи живота на продуктите и устойчивото потребление. В същото време проектът ще научи младите хора на основите

Проект:ВЕТ съркъл: Училища – Ученици – Компании Номер на проекта:2022-1-МК01-КА220-VET-000088830 Дати:01/10/2022 до 30/09/2024 За проекта:С този проект искаме да помогнем на компаниите да намерят най-добрите ученици, както и да помогнем на учениците да намерят най-подходящата компания, в която да стажуват. Съществуват много различни сайтове, благодарение на които хората могат да търсят работа, но все още

Проект: Go4VocationalSkills Номер на проекта: 2021-1-PL01-KA220-VET-000034866 За проекта: Проектът е в съответствие с Плана за действие за цифрово образование (2021-2027 г.) и е пряко свързан с хоризонталния приоритет на Еразъм+ – справяне с цифровата трансформация. Go4VocationalSkills е пример за действие в подкрепа на иновативните практики в дигиталната ера. Реализацията на проекта ще даде възможност за

Проект: Open Minds Номер на проекта: 2020-3-DK01-KA205-094059 Сектор: Младежи Продължителност: 01.02.2021 – 31.01.2023 Цел на проекта: Да се ​​разработят ефективни политики за превенция, както и сценарии за намеса в подкрепа на социалното приобщаване и сплотените общества по отношение на някои екстремистки идеологии на младите хора в европейските градове. Важно е да се фокусираме върху психологическите

Проект: Work Based Learning – Pathway to youth empowerment Номер на проекта: 2020-2-BG01-KA205-079436 Сектор: Проект за стратегическо партньорство насочен към младежта (KA205) Програма: Erasmus+ Цел на проекта: Целта е да се популяризират проектите за практическо обучение в сектора на ПОО като по този начин се предложи на младите хора възможността да преминат през практическо обучение

Проект: Creating VET business partnerships for WBL Номер на проекта: 2020-1-MK01-KA202-077920 Сектор: Проект за стратегическо партньорство (KA202) Програма: Erasmus+ Сайт: https://vetwbl.com/ Цел на проекта: Целта на проекта е сътрудничество между участващите организации, училищата и работодателите, за да се подготвят и изпратят ученици в ПОО за практически стажове в компании, където биха могли да се обучават

Проект: Career Accessibility for Resilient Employment in STEMM (CARES) Номер на проекта: 2020-1-UK01-KA201-078909 Сектор: Стратегическо партньорство за училищно образование (KA201) Програма: Erasmus+ Цел на проекта: Създаването и използването на приложение за добавена реалност като цифров инструмент в образованието, с цел подобряване нивото на английски език като втори чужд език при учениците като както и преодоляване

Проект: BRinging STEM into Active agINg Номер на проекта: 2020-1-PL01-KA204-081805 Сектор: Стратегическо партньорство (КА204) Програма: Erasmus+ Сайт на проекта: https://brain.wsei.eu/ Цел на проекта: “BRinging STEM into Active agINg” (BRAIN) е 24-месечно стратегическо партньорство, насочено към обучение на научни изследователи, с цел предаване на знания и умения на възрастни хора, като по този начин се насърчи

Проект: Work Based learning – The entrance to professional future Номер на проекта: 2018-3-BG01-KA205-060977 Програма:Еразъм+ Описание: Да се създаде среда, насочена към младите хора за да им се даде възможност  да преминат през учебен процес базиран на работа чрез мобилност в чужбина. По този начин проектът ще изгради мост между секторите на образованието и пазара

Проект:ARTEMНомер на проекта: 2018-1-FR01-KA204-048099 Оригинално заглавие:ARTEM Програма:Еразъм+ Описание:Целта на проекта ARTEM ще бъде да развие взаимодействието между мигранти и европейски граждани чрез създаване на заетост въз основа на взаимен динамичен процес. Това предизвикателство ще бъде осъществено чрез иновативен процес на обучение и инструменти между не само мигранти, но и местни работници и доброволци. Тези работни