ВЕТ съркъл: Училища – Ученици – Компании

Проект:
ВЕТ съркъл: Училища – Ученици – Компании

Номер на проекта:
2022-1-МК01-КА220-VET-000088830

Дати:
01/10/2022 до 30/09/2024


За проекта:
С този проект искаме да помогнем на компаниите да намерят най-добрите ученици, както и да помогнем на учениците да намерят най-подходящата компания, в която да стажуват. Съществуват много различни сайтове, благодарение на които хората могат да търсят работа, но все още няма нито един уебсайт, на който учениците и студентите да търсят практическа работа. Това е нашата цел в този проект. Трябва да привлечем компаниите в този кръг училища-ученици-компании. Целим да популяризираме обучението чрез използване на работното място и дуалната образователна система като цяло.

По време на проекта ще се проведат три партньорски срещи и едно обучение. Началната среща вече се проведе в София, България, втората ще бъде в Северна Македония, а третата – в Турция. Представители на всички партньори ще се срещнат и ще обсъдят дейностите по този проект. В Холандия ще се проведе 5-дневно съвместно обучение на персонала, в което учители от професионални училища, служители на участващите организации и ментори от компании ще си сътрудничат за бъдещото създаване на резултатите от проекта.

Резултати:
Успешно провеждане на стажове на учениците в избраните компании и наемането на част от стажантите на работа след успешно приключване на програмата.

Партньори:

  1. Foundation NK- Северна Македония
  2. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Турция
  3. Dutch Foundation– Холандия
  4. Horizont Proconsult- България
  5. IED– Гърция
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.