VET circle: втора международна среща по проекта

VET

Втората транснационална среща по проекта VET circle се проведе в Скопие, Северна Македония, на 13 и 14 юли и беше организирана от партньорската асоциация Foundation Memorial center „Nikola Kljusev“. В нея участваха 11 души, дошли от всички страни партньори. 

Целта на проекта е да се помогне на фирмите да намерят най-подходящите ученици с професионално образование, както и на учениците да намерят най-добрата трудова реализация за своите умения. В момента сме в процес на създаване на платформа, която ще работи като посредник между учениците, търсещи практическа работа, и фирмите, предлагащи разнообразни позиции. Чрез тази иновативна платформа студентите ще могат да кандидатстват за позиции във всички страни партньори, включително Гърция, Турция, Нидерландия и Северна Македония. Проектът има за цел да насърчи ученето на работното място и дуалната образователна система като цяло.

До сега бяха проведени една TPM среща в България през декември и една LTT среща в Нидерландия през май. По време на срещата за Учене, преподаване и обучение (LTT) в Нидерландия четирима учители от всяка страна взеха участие в лекциите и дискусиите за обмен на знания. Партньорите вече се споразумяха за различните модули, които ще съдържа платформата, включително курс за електронно обучение за ментори, както и курс за електронно обучение за учители и други. През юли тази година в Скопие, Северна Македония, се проведе втората среща на TPM в рамките на проекта VET circle.

До края на годината онлайн платформата ще бъде готова, включително и онлайн курсовете. Системата ще бъде тествана и пусната в действие през следващата година. Хоризонт Про Консулт ще работи по модула за оценка. Ще има различни оценявания, което ще се извършват от учениците, учителите и менторите. Всяка държава ще подготви презентация, кратко видео и въпросник за своя модул. Заключителната TPM среща ще се проведе в Турция през юни следващата година.

Тази среща беше много ползотворна за партньорите, тъй като успяхме да обсъдим и оценим в група работата, която вече е свършена и предстои да бъде свършена.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.