Работни практики в Полша по проект „Нови възможности за развитие в сферата на горското стопанство“

VET Velingrad

През юли 2023г. в Келце, Полша се проведе професионално обучение, на което учениците от НПГГС „Христо Ботев“- Велинград придобиха практически умения за горското стопанство и грижа за природата. Проектът се състоя благодарение на “Регионалния център за доброволчество в Келце”  и чрез “Еразъм +”. Практическото обучение се проведе в един от най-новите ландшафтни паркове на Полша.

Някои от дейностите, в които учениците от Националната професионална гимназия по горско стопанство имаха възможност да участват са:

  • Подобряване на хидрологичните условия на река Нида
  • Активна защита на птици, водни организми и растителни видове
  • Мониторинг на околната среда
  • Оценка на социално-икономическото въздействие
  • Засаждане на дървета

Освен това учениците бяха гости в общината на град Келце, където се запознаха с главният ландшафтен архитект на града Себастиан Вроблевски и инж. Павел Косински. Също така присъстваха на гост-лекции, в които им беше представено състоянието на горите в Полша, както и бъдещите проекти за реализиране, целящи да превърнат Келце в един по-зелен град, използвайки нови иновативни методи.

Обучението се проведе успешно и цялото преживяване беше изключително обогатяващо за учениците от Велинград. Също така, те имаха възможността да посетят някои от полските културни центрове включително град Краков и столицата Варшава.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.