Първа международна среща и стартиране на проекта VET Circle

VETCircle

Първата транснационална среща по проекта Vet Circle се проведе в София на 30 ноември и 1 декември, с домакинството на екипа на Horizont ProConsult. Присъстваха представители на всички партньорски организации: Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü от Турция, IED от Гърция, Dutch Foundation от Холандия и водещата организация – Foundation NK от Северна Македония.

VET Circle е проект, който има за цел да осъществи добра връзка между училищата по ПОО и компаниите по начин, който да подготви по-добре учениците, стажантите и менторите от ПОО за реалния пазар на труда, както и да помогне на компаниите  да има най-добрите бъдещи служители. Партньорството ще има за цел да създаде мрежа между стажанти от училища по ПОО и от университети с различни международни компании.

През следващите няколко месеца всеки от партньорите ще проведе поредица от проучвания с ученици, учители и наставници от компаниите, за да се запознае по-добре с настоящите нужди на целевите групи. Въз основа на събраните резултати партньорството ще може да изготви учебно ръководство за това как правилно да се провежда интервю за работа, стаж и оценка на резултатите.

Предвижда се провеждането на две учебни мобилности за учители и ментори на компании от всяка участваща държава, като домакин на едната ще бъде Холандската Фондация в Нидерландия, а втората ще се проведе в Турция. 

Тази среща беше много ползотворна за партньорите, тъй като успяхме да обсъдим и оценим в група работата, която ни предстои, да определим важни крайни срокове и да обясним хода на проекта.

VETCircle
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.