Резултати от фаза проучване за BRAIN

Eldery People

Съгласно целите на проекта BRAIN, споделяме резултатите от проучването върху образователни методики, насърчаващи разбирането на точните науките на целевата група – възрастните граждани. Изводите от проучването целят да информират обучители и преподаватели в начини и методи да ангажират тази възрастова група в активно социално участие и развитие. 

Проучването показва, че използването на STEM (наука, технологии, инжинерство и математика) е подходящо за възрастни хора, тъй като е една от най-когнитивно стимулиращите и интелектуално предизвикателни области. Този процес е засилен чрез взаимодействие на живо с квалифицирани обучители и преподаватели, защото помага за асимилацията на сложни теми и предразполага към интерактивен процес. 

От друга страна, преподавателите получават шанса да се свържат с целевата група и да подобрят предоставянето на ангажиращи дейности, като допълнително стимулират професионалните си умения. В полза на всички страни, участващи в учебния процес, всички теми трябва да бъдат предадени в контекст, който подобрява разбирането и спомага за воденето на конструктивни дискусии.

Поради тези причини осезаемите резултати от проекта взимат предвид редица фактори, посочени по време на проучването:

  • Качеството на STEM образованието зависи от прилагането на различни инструменти и методи. Преподаването с модерни технологии, предлагането на онлайн изследователска среда, използването на завладяващи и интерактивни начини за подобряване на обучението са полезни в контекста на науките.
  • Производството на учебни игри изисква адаптиране към способностите и ограниченията на целевата група. 
  • Целите в играта като едно от планираните постижения на BRAIN, трябва да са лесни за разбиране и всички специфични цели и препратки към тях трябва да са разрешими в момента, в който бъдат  срещнати, за да се избегне налагането на играча да помни и следи множество цели наведнъж. 
  • За да се гарантира запазване на наученото и ангажираност в учебния процес, проучването показва, че всички дейности трябва да се извършват в продължение на поне десет сесии в групов формат и за предпочитане в дългосрочен план.

 

Възрастните граждани могат лесно да изпаднат от социално участие и това да засили тяхното усещане за изолираност. Проектът BRAIN цели да противодейства на тази тенденция и в момента напредна в постигането на целите си, като завършва дейностите си по мобилно приложение с интерактивни игри за възрастни. 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.