Мобилно приложение за възрастни е почти готово!

Old People

Нашите проучвания и анализ се обединяват в мобилно приложение, специално създадено за възрастните граждани. Според целите на проекта. приложението ще използва точните науки като ангажираща тема за по-възрастните членове на обществото, създавайки среда на взаимодействие и общуване. 

Приложението ще се фокусира върху опростена структура и изображения, взимайки предвид възрастта на целевата група. Същевременно с това, ще предлага различни нива на трудност и разнообразие на теми по математика, химия, физика, информационни технологии (ИТ) и други.

  • Ще има игра за рециклиране, която изяснява правилата и насоките за рециклиране.
  • Ще се създаде игра в областта на биологията, която е свързана с грижата за личното здраве и предпазването от заболявания.
  • Ще има раздел по математика, който предлага прости изчисления за стимулация на когнитивната функция, които ще са свързани с ежедневни сценарии (плащане на сметки, хранителни стоки и др).
  • ИТ разделът ще предложи важни познания за отваряне на имейл акаунти, сърфиране в интернет, създаване и отпечатване на документи.

Целта на това съдържание е да комбинира лесни за научаване, но прости концепции, които могат да се разиграят в контекста на реалния живот.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.