Заключително събитие по проект Work Based Learning – Pathway to youth empowerment

wbl-meeting

На 30- ти септември 2022 г., в център  Project Lab като заключителен етап на проекта Work Based Learning – Pathway to youth empowerment се проведе презентация относно постигнатите проектни резултати и беше представена възможността за кандидатстване по акредитационната рамка на програмата Еразъм+ в сектор ПОО за 2021 – 2027г. 

   На срещата беше представена презентация, която представи подробно резултатите по проекта WBL и информира присъстващите за ползите от изготвената платформа и как може да им бъде полезна. Също така, екипът ни запозна присъстващите гости със своите проекти и дългия си опит в сферата.

На събитието присъстваха учители и директори на училища от цяла България, както от институции с дългогодишен опит в сферата на Еразъм +, така и от такива, които тепърва се запознават с възможностите, които предлага програмата. Гостите на презентацията получиха и по едно копие от практическото ръководство за ефективно използване на инструментите на ЕС за подкрепа на ПОО, което беше създадено и преведено като един от проектните резултати по WBL. Благодарение на този спомагателен материал ще могат да се запознаят обстойно с различни видове Еразъм проекти и насоки за успешно провеждане на практиката “учене чрез работа”, развиваща се в професионалните гимназии в страната. Нагледно им беше представена постигнатата проектна цел, която е  популяризиране на практическото обучение в сектора на ПОО. 

Ние от Хоризонт ПроКонсулт се радваме, че имахме възможността да организираме това събитие и да осъществим контакт с толкова много професионалисти в сферата на образованието от цялата страна!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.