Заключителна партньорска среща за проекта CARES и мултипликационно събитие

Cares

В началото на месеца, на 5 и 6 декември, проведохме заключителната среща по проект CARES, финансиран по програма Еразъм+, част от който беше Хоризонт Проконсулт. По време на проекта имахме възможност да изпратим 16 ученици от България, интересуващи се от темата STEMM, които имат и отлични познания по английски език, да участват в 2 различни обучения: едното беше организирано в Месина, Италия, а другото – в Лугож, Румъния. Заедно с всички партньори, участващи в проекта, успяхме да изработим уебстраница на проекта и мобилно приложение за тези, които се интересуват от кариерно развитие в областта на STEMM.

На заключителната среща направихме оценка на работата си по приложението и уебсайта и извършихме преглед и на двете, за да подобрим някои технически аспекти. Партньорството обсъди също така дейностите по разпространение и някои допълнителни стратегии, за да направим приложението и уебстраницата по-видими. Обменихме обратна информация от участниците в обученията и някои добри практики в съответствие с този опит.

На 16 декември Хоризонт Проконсулт проведе събитието „Мултипликатор“ за проект CARES, на което събрахме около 30 учители и директори от различни гимназии от цялата страна и им показахме резултатите от проекта: приложението и уебстраницата. На събитието също така присъстваше един от координиращите учители, които пътуваха с първата група ученици до Месина, за да сподели с участниците какво е било обучението и как то е било полезно за учениците. 

На събитието предоставихме и ценна информация относно проектите за мобилност по програма „Еразъм+“ KA1, крайни срокове, възможности и т.н., които според нас представляваха интерес за участниците. Занапред ще продължим да разпространяваме мобилното приложение и уебстраницата на CARES.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.