Open Minds: резултатите ни до този момент

Book

След срещата ни през октомври в Брюксел, екипът работи усилено, за да завърши окончателните доклади по темата за радикализация. Един от докладите можете да намерите на нашия уебсайт – линк. Това е колекция от житейски истории на хора, които са били дерадикализирани – в доклада можете да намерите истории от България, Белгия, Гърция, Дания, Кипър и Италия.

По време на изследователската фаза бяхме изненадани да открием, че няма никакви истории за дерадикализирани индивиди. Нашият словенски партньор сподели най-добрите практики на своята страна за това как да се избегне радикализацията, тъй като те изглежда имат по-голямо поле за изследване на темата. 

В момента партньорството работи върху разработването на интерактивна игра, в която участниците могат да открият колко лесно е да станеш жертва на радикализация и колко трудно може да бъде да се измъкнеш от нея. Играта се състои от въпроси, свързани с това как да действате в определени ситуации, а играчът се сблъсква с тях, докато се движи по картата на играта.

Доволни сме от общите резултати на проекта и сме развълнувани да продължим напред!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.