Разработка на онлайн платформа по проект VET Circle

Teens

По проект VET Circle, тече разработката на онлайн платформа, чиято цел е да свърже ученици от професионални гимназии с международни работодатели и да им предостави възможности за практически стаж и реализация. Екипът на Хоризонт ПроКонсулт- представляващ България, работи по оценяването (evaluation) в платформата. Менторите на стажантите в съответните компании ще имат възможността да оценят практическото представяне на учениците. От друга страна, стажантите ще оценяват своята удовлетвореност от наученото по време на стажа в конкретната компания. Това ще създаде един тристранен процес, в който ще участва и оценката на учителите към учениците от съответните професионални гимназии.

Нашият екип разработва интерактивен модул, който да служи за получаване на ценна и безпристрастна обратна връзка от всички страни. Модулът ще включва както въпросник, така и насоки и интерактивно видео. При разработката на платформата се цели високо качество. Очаква се финалният резултат да бъде завършен до края на годината и да започнат тестове, след които онлайн платформата ще бъде готова за употреба от фирми и професионални гимназии.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.