Четвърта транснационална среща по проекта Go4VocationalSkills в Атина

Go4VocationalSkills

На 12-13 септември екипът ни участва в четвъртата транснационална среща по проекта Go4VocationalSkills в Атина. Партньорите се срещнаха в продължение на два дни, обсъдиха изпълнените до момента дейности и планираха следващите стъпки на проекта. Екипът посети и помещенията на AKMI и присъства на изнесена лекция от г-жа Пиги Манцурату за значението на актуализирането на уменията в ПОО. Също така в центърът на AKMI взеха участие в лекции на тема звуково инженерство и туризъм. Срещата беше продуктивна и стартирахме работа по следващия етап на проекта Go4VocationalSkills. Започна тестов период на ИТ платформа изготвена по време на проекта, която позволява на учителите и на учениците да имат по-добра представа за нивото както на професионалните умения, така и на „меките“ умения на участниците. По време на тестването Хоризонт ПроКонсулт ще работи съвместно с няколко професионални гимназии от секторите логистика, строителство и възобновяема енергия.

Останете на линия за повече информация!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.