DIY

Проект:
DIYFuture

Номер на проекта:
2023-1-SI02-KA220-YOU-000152528

Дати:
01.09.2023 – 01.03.2025


За проекта:
Проектът има за цел да развие сред младите хора умения за поправка и възстановяване от типа „направи си сам“. Освен това той има за цел да увеличи живота на продуктите и устойчивото потребление. В същото време проектът ще научи младите хора на основите на предприемачеството. DIYFuture включва комбинация от електронни лекции, проекти „Направи си сам“ (ръчна работа) и изучаване на предприемачество чрез проучване на казуси. Проектът има за цел да даде възможност на младите хора да започнат собствени проекти „Направи си сам“ или да започнат собствен устойчив бизнес.


Дейности:
Проектът ще включва следните дейности:

 • национални онлайн проучвания
 • фокус групи с работилници “Направи си сам”
 • комбиниран доклад за състоянието
 • текстово електронно обучение по предприемачество и видео уроци за ремонт, модернизация и рециклиране.
 • национални обучения/семинари, обучение на персонала
 • младежки обучения в Марибор и Корсика
 • заключителна международна конференция


Очаквани резултати:
Проектът ще подобри ръчните умения на младите хора, способността им да поправят, рециклират и модернизират продукти, както и предприемаческите им умения. Проектът ще повиши устойчивостта на нашето общество. Синергията между уменията „Направи си сам“ и предприемачеството ще даде възможност на младите хора да разработват свои собствени продукти и предприятия, което в дългосрочен план ще доведе до увеличаване на броя на предприятията в ЕС, по-голяма ефективност на ресурсите и по-дълъг живот на продуктите.


Партньори:

 • Словения – Международен институт за устойчиво развитие, Марибор
 • Словения – Регионална камара на занаятите и малкия бизнес, Марибор
 • Кипър- CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, Никозия
 • Италия- Polygonal, Кори
 • България- „Хоризонт Проконсулт“ ЕООД, Стара Загора
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.