Career Accessibility for Resilient Employment in STEMM (CARES)

cares logo

Проект:
Career Accessibility for Resilient Employment in STEMM (CARES)

Номер на проекта:
2020-1-UK01-KA201-078909

Сектор:
Стратегическо партньорство за училищно образование (KA201)

Програма:
Erasmus+


Цел на проекта:
Създаването и използването на приложение за добавена реалност като цифров инструмент в образованието, с цел подобряване нивото на английски език като втори чужд език при учениците като както и преодоляване на разликата в уменията в сферата на науката и технологиите STEMM.


Дейности:
– Повишаване на интереса и информираността относно кариерните възможности в STEMM
– Повишаване на знанията и конкурентоспособността на учениците в различните училищни дисциплини
– Увеличаване на броя на учениците, които избират STEMM предмети в начални, средни и висши учебни заведения, както и тези, които започват кариера в STEMM
– Увеличаване на участието на жените в STEMM образование и кариера
– Подобряване на обучението на студентите по STEMM дисциплини, както и тяхната конкурентоспособност на световния пазар на труда
– Създаване на среда, която насърчава и подкрепя STEMM
– Разпространение на иновативни методи за преподаване на възможно най-много учители.

Партньори:
1. Координатор: Academy for International Science and Research (AISR) – Великобритания
2. Hilal Dogu Akademi Egitim Hizmetleri Ve Uluslararasi Proje Yonetim
Danismanligi Ticaret Ve Sanayi Limited Sirketi – Турция
3. FABLAB MESSINA – Италия
4. EURO-NET – Италия
5. Liceul Tehnologic „Valeriu Braniste“ – Румъния
6. „Хоризонт ПроКонсулт“ ЕООД – България
7. Samsun Il Milli Egitim Mudurlugu – Турция

Дигитални инструменти за преподаване на английски език

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.