Обучение в STEM за 8 ученици в Сицилия, част от проекта CARES

STEM

Горди сме да съобщим за отличната организация и изпълнение на първата от дейностите за обучение по проекта Cares, проведена от Fab Lab Messina и координирана от нашия партньор AISR от Северна Ирландия. Хоризонт Проконсулт избра да си сътрудничи с АЕГ „Гео Милев“ от Бургас, като изпратихме 8 ученици на гимназията, интересуващи се от STEM (наука,технологии, инженерство, математика), да участват на обучението.

В продължение на 5 дни учениците работиха и взаимодействаха в екипи, упражняваха се в използването на различни инструменти, като например различни инструменти за 3D моделиране, софтуери като Freecad и се запознаха с редактори за векторна графика като InkSpace, Flat Lab и Adobe Illustrator. Освен това бяха въведени в някои концепции, свързани с електричеството, и изработването на печатни платки (PCB) и тяхното сглобяване.

Този LTT беше от съществено значение за измерване на текущите знания и умения на учениците и тяхното разбиране по отношение на STEM дейности. Учениците имаха възможността да използват техники, които не познаваха и също така да работят в екип с други участници от Италия, Румъния и Турция. Надяваме се с тези дейности сме увеличили заинтересоваността на учениците да развият още повече знанията си в областта на науката, инженерството, математиката и роботиката, така че в бъдеще те да търсят кариерно развитие в тази сфера.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.