ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ WORK BASED LEARNING

На 31 април в Барселос , Португалия, се състоя втората международна партньорска конференция по проекта WBL 2. Събраха се представители от всички 7 страни партньори, като основна цел на събитието беше да се доизяснят финалните параметри на интелектуалните резултати и проектът да приключи благополучно.

Основните цели на “ Work Based Learning 2″ са да се създадат мрежи и партньорства в цяла Европа, които да подобрят качеството и ефективността на Професионалното Образование, да засилят неговото влияние и приложимост за учащите се и работодателите. 

Основната тема на тази среща беше да се обменят идеи и практики за това как именно да се структурира платформата, така че тя да може ефективно да служи като инструмент за комуникация между неправителствени организации и други институции, заинтересовани от създаването на нови партньорства.

В хода на срещата успяхме да въведем необходимите промени, така че ползвателите на платформата да се възползват от конкретна и приложима информация.

Последната среща по проекта ще се проведе Септември месец във Виена.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.