Резултатите от „Creating VET Business Partnerships for Work-Based Learning“

notebook

Резултатите по проект „Creating VET Business Partnerships for Work-Based Learning“ бяха представени на учащи и компании в Стара Загора на 28 и 29 март 2022 година. В срещите участваха над 35 участници, които проявиха особен интерес към резултатите от проекта.

 

Заедно с нашите партньори с гордост представихме новата онлайн платформа www.platformforjobs.com, където учениците в професионалното обучение могат да се срещнат и да си партнират с различни компании, предлагащи практики в различни сфери. Студенти от Северна Македония, България, Гърция и Турция – страни, където стажовете в реалната работна среда не са толкова често срещани – вече имат шанса да осъществят първия контакт с бъдещите си работодатели по-лесно и да получат онлайн справки за практики, които биха им помогнали да кандидатстват за работа в бъдеще.

Представени бяха и Ръководство за VET-WBL и паспорта за успех. Като ръководството е изчерпателно ръководство за добри практики, описващо стъпките към създаване и провеждане на учебна програма, базирана на работа, за училища и компании за обучение чрез практика, а паспортът е дневник, с които учениците могат да следят прогреса и наученото.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.