Финална среща в Скопие

skopie

През периода 24-25 януари 2022 г. се проведе финалната среща по проект „Çreating VET Business Partnerships for Work-Based Learning“ и събра партньорите в Скопие, Македония. На среща бяха обсъдени и представин финалните резултати от проекта. Партньорите споделиха трудностите по време на изпълнение на проекта, дискутираха възможни бъдещи партньорства и разказаха за стажовете, които се проведоха в страните партньори.

 

Като резултати от проекта бяха представени финалните версии на Ръководство за VET-WBL и паспорта за успех. Ръководството за VET-WBL е изчерпателно ръководство за добри практики, описващо стъпките към създаване и провеждане на учебна програма, базирана на работа, за училища и компании за обучение чрез практика.

Целта е да се предостави преглед на теоретичните перспективи за обучение, базирано на работа, подкрепа за млади хора, училища и компании навън. Освен това, бе коментирана и платформата VET-WBL http://www.platformforjobs.com/ -там учителите, студентите и компаниите могат да създават профили и да използват платформата, за да създават контакти и да се търсят стажове.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.